Buletini

Vazhdojmë përpara! - Buletini 2017, Promovimi i Punësimit në Sektorin Privat