Përpunimi i Ushqimit

Përpunimi i Ushqimit

Kërkesa për pemë dhe perime të përpunuara është duke u rritur në Kosovë. Veçanërisht kërkesa për perime të përpunuara është në rritje nëpër zonat urbane. Megjithatë, shumica e furnizimit është nga importi, sepse përpunuesit vendorë ende nuk janë në nivel të konkurrueshmërisë për zëvendësim të importit, edhe pse gjithmonë preference shkon për produkte vendore. Treg […]

Read more