Ekipi ynë

Argjentina Grazhdani

Menaxhere Programi

email: argjentina.grazhdani@swisscontact.org  
phone: +383(38)220403 ext 106

 

Fisnik Reçica

Zëvendësmenaxher Programi

email: fisnik.recica@swisscontact.org
phone: +383(38)220403 ext 103

Agim Malazogu

Logjistikë

email: agim.malazogu@swisscontact.org
phone: +383(38)220403 ext 0

Alida Muhaxhiri

Fasilituese sektori

email: alida.muhaxhiri@swisscontact.org
phone: +383(38)220403 ext 105

Avni Ramadani

Fasilitues Sektori

email: avni.ramadani@swisscontact.org
phone: +383(38)220403 ext 104

Besnik Cecelia

Fasilitues Sektori

email: besnik.cecelia@swisscontact.org
phone: +383(38)220403 ext 107

Blerina Batusha Xërxa

Fasilitues Sektori

email: blerina.batusha@swisscontact.org
phone: +383(38)220403 ext 109

Donika Gashi

Fasilitues Sektori

Fisnik Bajrami

Specialist i Monitorimit dhe Matjes së Rezultateve

email: fisnik.bajrami@swisscontact.org
phone: +383(38)220403 ext 103

Hana Hoxha

Fasilituese Sektori

email: hana.hoxha@swisscontact.org
phone: +383(38)220403 ext 107

Ibrahim Bejtullahu

Menaxher i Fondit të Oportuniteteve

email: ibrahim.bejtullahu@swisscontact.org
phone: +383(38)220403 ext 111

Ivana Bozić

Fasilitatore e Fondit të Gjithëpërfshirjes Sociale dhe për Minoritete

email: ivana.bozic@swisscontact.org
phone: +383(38)220403 ext 111

Linda Baleta

Specialiste për PR & Komunikim

email: linda.baleta@swisscontact.org
phone: +383(38)220403 ext 111

Lindita Daka

Udhëheqëse e Financave dhe Administratës

email: lindita.daka@swisscontact.org
phone: +383(38)220403 ext 102

Malva Govori

Fasilituese Sektori

email: malva.govori@swisscontact.org
phone: +383(38)220403 ext 109

Venera Dyla Azemi

Zyrtare për Kontabilitet dhe Mbështetje

email: venera.dyla@swisscontact.org
phone: +383(38)220403 ext 102