Lajme

Operatorë turistikë nga bota eksplorojnë Kosovën si destinacion

Operatorë turistikë nga bota eksplorojnë Kosovën si destinacion
15-04-2019

Më 10-11 prill 2019, një grup prej rreth 70 operatorëve turistikë nga e gjithë bota eksploruan dy qytete në Kosovë: Prishtinën dhe Prizrenin, për të zbulu

Teknologjia e re për të mbështetur përpunuesit e ushqimit të Kosovës të arrijnë vizionin për rritje

Teknologjia e re për të mbështetur përpunuesit e ushqimit të Kosovës të arrijnë vizionin për rritje
12-04-2019

Marrëveshja e partneritetit e nënshkruar më 11 prill 2019 ndërmjet NEKTAR, një kompani për përpunimin e ushqimit dhe PPSE-së, do t'i mundësojë kompanisë

Kontribuimi në rritjen e mëtejshme të sektorit të bimëve mjekësore aromatike në Kosovë

Kontribuimi në rritjen e mëtejshme të sektorit të bimëve mjekësore aromatike në Kosovë
04-04-2019

Jemi të lumtur që kemi një partner të ri në nënsektorin e bimëve mjekësore aromatike. ADE Group kultivon, grumbullon dhe përpunon BMA-të dhe është e vetmja qendër grumbulluese

Avancimi i aktiviteteve socio-ekonomike për gratë rome, ashkali dhe egjiptiane në Kosovë

Avancimi i aktiviteteve socio-ekonomike për gratë rome, ashkali dhe egjiptiane në Kosovë
27-03-2019

Për të patur impakt të vërtetë që gratë të ndërtojnë dhe rrisin bizneset e tyre, së pari duhet të dimë se në çfarë konteksti ato veprojnë, me cilat pengesa

Zhvillimi i turizmit përmes strategjisë komunale efektive

Zhvillimi i turizmit përmes strategjisë komunale efektive
25-03-2019

Një dialog gjithëpërfshirës me pjesëmarrjen e publikut, sektorit privat dhe autoriteteve komunale është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e çdo sektori ekonomik, si turizmi,

Sektori privat është shtytës i prodhimit organik në Kosovë

Sektori privat është shtytës i prodhimit organik në Kosovë
25-03-2019

Më 22 mars 2019, rreth dyzet përfaqësues nga biznese që merren me produktet pyjore jodrusore (PPJD) dhe bimë mjekësore aromatike (BMA) morën pjesë në një sesion informues mbi stand

Thirrje për Propozime Zhvillimi i produkteve të reja turistike në rajonin e Prishtinës

Thirrje për Propozime  Zhvillimi i produkteve të reja turistike në rajonin e Prishtinës
15-01-2019

Hapet e para “dhomë e arratisë” në Kosovë

Hapet e para “dhomë e arratisë” në Kosovë
18-03-2019

Për të kontribuar në shtimin e gjërave për t’u bërë në Prishtinë - për vizitorët, turistët dhe banorët e qytetit - PPSE mbështeti RAZ GROUP për të hapur të

Shfrytëzimi i të dhënave për të përcaktuar hapat e ardhshëm strategjikë në bujqësi

Shfrytëzimi i të dhënave për të përcaktuar hapat e ardhshëm strategjikë në bujqësi
18-03-2019

Cilët mund të jenë tani sektorët dhe nën-sektorët strategjikë bujqësorë në Kosovë? Si munden grantet dhe subvencionet t'i shërbejnë një qëllimi të orientuar nga rezultatet?

Agronomë nga farmacitë bujqësore rrisin njohuritë për praktikat më të mira të kultivimit të fidanëve

Agronomë nga farmacitë bujqësore rrisin njohuritë për praktikat më të mira të kultivimit të fidanëve
28-02-2019

Marrëdhënia ndërmjet kujdesit të hershëm për farën e perimeve dhe rritjes së fidanëve të shëndetshëm të cilësisë së kërkuar varet nga praktikat e mira bujqësore të cilat në masë

Përkrahje për prodhuesit e boronicave të Kosovës të eksportojnë në tregjet evropiane

Përkrahje për prodhuesit e boronicave të Kosovës të eksportojnë në tregjet evropiane
06-02-2019

Pajisja me certifikatën Global GAP hap mundësi për tregje të reja për prodhuesit e boronicave të Kosovës. Në PPSE ne organizuam një takim me një grup prej dhjetë prodhuesis

Tryezë e rrumbullakët me aktorët e sektorit të tregtuesve të inputeve bujqësore

Tryezë e rrumbullakët me aktorët e sektorit të tregtuesve të inputeve bujqësore
20-12-2018

Shoqata e Tregtuesve të Inputeve Bujqësore - SHTIB - ka organizuar një tryezë të rrumbullakët me aktorët e këtij sektori. Tryeza e rrumbullakët është paraparë të jetë platfor