Lajme

Përkrahje për prodhuesit e boronicave të Kosovës të eksportojnë në tregjet evropiane

Përkrahje për prodhuesit e boronicave të Kosovës të eksportojnë në tregjet evropiane
06-02-2019

Pajisja me certifikatën Global GAP hap mundësi për tregje të reja për prodhuesit e boronicave të Kosovës. Në PPSE ne organizuam një takim me një grup prej dhjetë prodhuesis

Thirrje për Propozime Zhvillimi i produkteve të reja turistike në rajonin e Prishtinës

Thirrje për Propozime  Zhvillimi i produkteve të reja turistike në rajonin e Prishtinës
15-01-2019

Tryezë e rrumbullakët me aktorët e sektorit të tregtuesve të inputeve bujqësore

Tryezë e rrumbullakët me aktorët e sektorit të tregtuesve të inputeve bujqësore
20-12-2018

Shoqata e Tregtuesve të Inputeve Bujqësore - SHTIB - ka organizuar një tryezë të rrumbullakët me aktorët e këtij sektori. Tryeza e rrumbullakët është paraparë të jetë platfor

Certifikimi organik i produkteve të Kosovës i bën ato më konkurruese për tregjet ndërkombëtare

Certifikimi organik i produkteve të Kosovës i bën ato më konkurruese për tregjet ndërkombëtare
19-12-2018

Me 19 dhjetor 2018 u organizua ceremonia për shpërndarjen e certifikatave të “Certifikimit Organik” për 25 kompani kosovare që merren me grumbullimin dhe përpunimin e produkteve pyjore jo

Shfrytëzimi më i madh i mundësive për gjenerimin e të ardhurave për grumbulluesit individualë të mbeturinave

Shfrytëzimi më i madh i mundësive për gjenerimin e të ardhurave për grumbulluesit individualë të mbeturinave
12-12-2018

Për dy ditë, një grup i grumbulluesve individualë të mbeturinave që vijnë nga komuniteti rom në Graçanicë u takuan për të diskutuar mbi çështjet që ndikojnë p

Prodhuesi vendor lanson linjën e re të përpunimit të farave të kungullit

Prodhuesi vendor lanson linjën e re të përpunimit të farave të kungullit
12-12-2018

Më 11 dhjetor 2018, Produktet Natyrale të Kosovës (PNK), kompani kjo që ka si aktivitet kryesor kultivimin e kungujve dhe përpunimin e farave të kungujve, organizoi ceremoninë e inau

Krijimi i mundësive për gjenerim të të ardhurave për komunitetin rom

Krijimi i mundësive për gjenerim të të ardhurave për komunitetin rom
16-11-2018

Më 15 nëntor 2018, përfaqësues të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) u takuan me partnerë dhe përfitues të projekteve të Swisscontac

Kompani të përpunimit të ushqimit nga Kosova mësojnë nga përvojat më të mira rajonale

 Kompani të përpunimit të ushqimit nga Kosova mësojnë nga përvojat më të mira rajonale
01-11-2018

Më 25 dhe 27 tetor, CEED Kosova organizoi një vizitë studimore në Plovdiv të Bullgarisë. Qëllimi i kësaj vizite ishte për të mësuar nga kompanitë bullgare me

Lidhje ndërmjet bizneseve me focus të qartë afrojnë kompanitë e Kosovës me tregun zviceran

Lidhje ndërmjet bizneseve me focus të qartë afrojnë kompanitë e Kosovës me tregun zviceran
31-10-2018

Krijimi i mundësive për takime ndërmjet kompanive në Kosovë dhe në Evropë është një tjetër mënyrë për të thënë “zhvillimi i aktiviteteve për lidhje ndërkom

Përkrahje për krijimin e ndërmarrjes sociale të qëndrueshme në shërbim të komunitetit

 Përkrahje për krijimin e ndërmarrjes sociale të qëndrueshme në shërbim të komunitetit
30-10-2018

Në shërbim të komunitetit. Çfarë nënkupton kjo frazë sipas TOKA? Jehona Gjurgjeala, Drejtoresha Ekzekutive e kësaj organizate jofitimprurëse që është

Gratë e biznesit nga industria e ushqimit në Kosovë përballë trendeve më të reja në SIAL Paris

Gratë e biznesit nga industria e ushqimit në Kosovë përballë trendeve më të reja në SIAL Paris
24-10-2018

Të sigurosh më shumë qasje në tregje të huaja për gratë në biznes, përftimi i njohurive dhe ekspozimi ndaj trendeve më të reja në industri dhe inovacionit

Përfshirja e kontekstit global të turizmit në strategji për turizmin në Prizren

 Përfshirja e kontekstit global të turizmit në strategji për turizmin në Prizren
17-10-2018

Modeli zviceran “St. Gallen” për menaxhimin e destinacionit për zhvillim të strategjisë së turizmit dhe si mund të zbatohet në kontekst të shndërrimit të Prizrenit