Lajmet

Ftesë për propozime Prezantimi i prodhuesve të specializuar të fidaneve (Fidanishteve)

Projekti për Promovimin e Punësimit në Sektorin Privat (PPSE) financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim në Kosovë (SDC).

Kompanitë nga Kosova si ekspozuese në Panairin BIOFACH 2018

Katër kompani që merren me përpunimin dhe eksportimin e produkteve pyjore jodrusore nga Kosova ekspozojnë gamën e produkteve të tyre

Kompani përpunuese të drurit nga Kosova ekspozuan në panairin Swissbau 2018

Shtatë kompani përpunuese të drurit nga Kosova ekspozuan gamën e gjerë të mobilejeve dhe elementeve të tjera nga druri dhe

Kosova shënon “pikën e kthesës” me certifikimin organik të produkteve

Me 21 dhjetor 2017, tetëmbëdhjetë kompani kosovare u certifikuan për produktet e tyre organike. Certifikatat e lëshuara nga trupa certifikuese

Qeveria zvicerane vazhdon mbështetjen për nxitjen e punësimit në sektorin privat në Kosovë

Me 13 dhjetor 2017, Ministri i Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës Bajram Hasani dhe Drejtori i Zyrës Zvicerane për Bashkëpunim

Takim me palët e interesit për të biseduar rreth zhvillimit dhe startegjisë dhe ndryshimeve

Procesi pjesëmarrës që përfshin palë të interesit nga sektori rrit mundësitë për arritje të qëllimeve. Në përputhje me këtë qasje,

Media japoneze do të familjarizohet me Kosovën si një destinacion turistik atraktiv për turistët japonezë

Një udhëtim familjarizues për median japoneze në Kosovë është fokusi i memorandumit të mirëkuptimit (MM) që u nënshkrua midis Ministrisë

Lansohet studimi për marrëdhënien ndërmjet prodhuesve të Kosovës dhe zinxhirëve tregtarë

Me 12 tetor 2017, Klubi i Prodhuesve të Kosovës organizoi një konferencë të nivelit të lartë me synimin kryesor intensifikimin

Kujdestarë të certifikuar për fëmijët bëhen pjesë e tregut të punës në Kosovë

Puna me fëmijët është profesion i vërtetë. Si i tillë, kërkon njohuri se si rriten fëmijët apo shkathtësi për komunikim