Lajmet

Gratë fermere të Krushës së Madhe diskutojnë për praktikat më të mira

Me 25 prill 2017, Agro Celina organizoi një takim me një grup të grave fermere nga Krusha e madhe për

Kultivimi i mentës për tregje të eksportit rrit punësimin në Kosovë

Kultivimi i mentës është mjaft fitimprurës, pasi ka potencial të madh eksporti për të. Kjo mundësi ende nuk është shfrytëzuar

Takime informuese me fermerë lidhur me mundësitë e reja për ta

Po krijohen mundësi të reja për fermerët në Kosovë që ata të rrisin vëllimin dhe cilësinë e prodhimit në mënyrë

Prezantimi i varieteteve dhe shërbimeve të reja për fermerët e Kosovës

Me qëllim rritjen e vëllimit të prodhimit të perimeve dhe promovimin e kontraktimit ndërmjet fermerëve dhe prodhuesve, projekti PPSE ka

Në Mitrovicë diskutohet për zhvillimin e turizmit

“Shala e Bajgorës ka potencial të madh për zhvillimin e turizmit malor, turizmit kulturor, eko-turizmit dhe turizmit të aventurës” tha

Nxitja e përfshirjes së palëve të ndryshme në zhvillimin e turizmit

Zhvillimi i industrisë vendore të turizmit luan rol kyç për t’i kontribuar zhvillimit të këtij sektori dhe për të promovuar

Këshillimi i të rinjve për tregun e punës për t’u ndryshuar të ardhmen

Një pilot-projekt i ri që targeton të rinjtë nga grupe në nevojë në Kosovë dhe do të fillojë së shpejti

Hapa për shoqata dhe organizata të biznesit më efektive

Më 28 mars 2017, një grup i organizatave të biznesit nga sektorë të ndryshëm në Kosovë nisën një trajnim tre-ditor

Kosova prezanton në Shqipëri ofertën e re turistike

Shtatë kompani nga sektori i turizmit në Kosovë dhe një OJQ morën pjesë si ekspozues në Panairin Ndërkombëtar të Turizmit