Sectors

Turizam

Planinski venci kao što su Prokletije u zapadnom Kosovu pržaju slično turisti

Prerada Hrane

Potražnja za prerađenim voćem i povrćem se na Kosovu povećava. Posebno se i

 • Swisscontact promoviše ekonomski, društveni i ekološki razvoj uspešnom integracijom ljudi u komercijalni život.

 • Swisscontact stvara mogućnosti za poboljšanje života ljudi preko sopstveno uloženih napora.

Partners

 • Riinvest Institute

  Institut za istraživanje razvoja – Riinvest posluje od 1995. godine kao neprofitabilna organizacija, misija koje je promovisanje modernog ekonomskog razvoja na

 • Swisscontact

  SWISSCONTACT je poslovno orijentisana nezavisna fondacija za međunarodnu razvojnu saradnju. Zastupljena u 25 zemalja sa oko 800 zaposlenih, ona –

 • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

  Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) je švajcarska agencija za saradnju u okviru Saveznog ministarstva inostranih poslova (FDFA). U