Naš tim

Argjentina Grazhdani

Menadžer programa

Radeći na programima humanitarnog reagovanja, ranog oporavka, demokratije i upravljanja i programima razvoja privatnog sektora, gđa. Graždani donosi dugogodišnje iskustvo sa područja Balkana i istočne podsaharske Afrike. Nakon devet godina rada sa USAID-om na Kosovu, nastavila je svoje međunarodno iskustvo u razvoju sa UNDP-om u Sudanu i Somaliji u radu na programima lanaca vrednosti meda, susama, ribarstva i arašida kao i zapošljavanja mladih kroz razvoj privatnog sektora. Poseduje bogato iskustvo u primeni MSD pristupa i u upotrebi DCED standarda za merenje rezultata. Gđa. Graždani je magistrirala iz oblasti sociologije.

Fisnik Reçica

Zamenik menadžera

Pored toga što ima iskustva u upravljanju projektima, Fisnik je u PPSE doneo veliko iskustvo u razvoju privatnog sektora. On je radio u Riinvest Institutu u periodu od za četiri godine kao viši istraživač. On je radio i u ProCredit banci kao analitičar bankarskih procesa i kao analitičar korporativnih kredita. Fisnik takođe ima veliko radno iskustvo od oko osam godina rada u okviru Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu. On poseduje doktorat u oblasti „inovativnost i rezultati kompanija“ dobijenog na Staffordshire Univerzitetu u Velikoj Britaniji, pošto je prethodno na istom univerzitetu stekao master zvanje na temu Ekonomije i poslovnih analiza.

Agim Malazogu

Logistika

Agima ima dugo profesionalno iskustvo u oblasti administracije i logistike u okviru kancelarije Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) u Prištini i Svisscontactu. On je bio deo različitih projekata u oblasti stručnog osposobljavanja i obrazovanja u srednjoj stručnoj školi za tehnologiju, poljoprivredu i ekonomiju. Agim je diplomirao na Univerzitetu u Prištini, sa diplomom iz ekonomije. On je uspešno završio brojne programe obuke u oblasti IT-ja, uključujući ECDL sertifikat.

Alida Muhaxhiri

Fasilitator tržišnog sektora

Po struci, poljoprivredni inženjer sa diplomom o zaštiti bilja stečenoj  na Univerzitetu u Prištini, Alida je deo tima za hranu i prirodne sastojke. Njeni ključni zadaci uključuju rad na jačanju ugovornog poljoprivrednog sistema, kapaciteta lokalnih stručnjaka i konditorskih proizvoda. Pre dolaska u PPSE, radila je pet godina u bankarskom sektoru na Kosovu. Pre bankarskog iskustva, Alida je radila za Svisscontact-ov "Program za razvoj ženskih preduzeća" u Đakovici . Alida je takođe zadužena za rodna pitanja u okviru PPSE-a.

Avni Ramadani

Fasilitator tržišnog sektora

Avni ima preko 16 godina radnog iskustva u upravljanju projektima, poljoprivredi i ruralnom ekonomskom razvoju, poljoprivrednim politikama i statistikama, stvaranju prihoda i lancima vrednosti, kao i LEADER pristupu. On je radio za UN/FAO i nekoliko EU finansiranih projekata međunarodnih organizacija, uključujući INFOGROUP Consulting, NR International, GFA Consulting Group, EGIS BDPA, AAM Consulting, GIZ i IADK. Avni ima univerzitetsku diplomu u poljoprivrednim naukama na Univerzitetu u Prištini, a trenutno radi magistarski rad u ekonomiji poljoprivrede i hrane na Univerzitetu u Prištini.

Besnik Cecelia

Fasilitator tržišnog sektora

Besnik ima oko devet godina radnog iskustva kao konsultant na pitanjima ekonomskog razvoja, poslovnog okruženja, međunarodne trgovine i analize lanca vrednosti. On ima radno iskustva u organizacijama kao što su Program za razvoj Ujedinjenih nacija, Privredna Komora Kosova i u privatnom sektoru. Njegova specijalizacija uključuju razvoj lanca vrednosti. MSK (M4P), upravljanje projektima, razvoj privatnog sektora, uključujući biznis i međunarodnu trgovinu. Besnik je diplomirao na međunarodnom poslovanju i trenutno radi magistraturu iz oblasti preduzetništva i lokalnog ekonomskog razvoja u Makedoniji. 

Blerina Batusha Xërxa

Fasilitator tržišnog sektora

Sa prethodnim obrazovanjem u biznisu, Blerina ima preko deset godina radnog iskustva u oblasti marketinga, ekonomskog razvoja, bankarstva, poslovnog okruženja i razvoja turizma, kako u privatnom sektoru tako i u međunarodnim organizacijama, kao što su: EU, USAID, Svetska banka i Svisscontact. Ona je zadužen za sektor turizma u PPSE programu. Blerina je diplomirala u oblasti poslovne administracije na Američkom koledžu u Solunu i poseduje MBA sa Sheffield Univerziteta.

 

Dren Zatriqi

Fasilitator tržišnog sektora

Dren poseduje preko dvanaest godina kombinovanog profesionalnog iskustva u industriji bankarstva i mikrofinansija, pošto je radio za ProCredit Banku, Finca, a ima iskustva i u sektoru sitribucije energije, jer je radio i za državnu mrežu za distribuciju i snabdevanje električne energije, i USAID-finansirani projekat koji podržava poboljšanje učinka KEDS-a. Pre dolaska u PPSE, Dren je stekao iskustvo u prodaji u privatnom sektoru. Kao profesionalni košarkaš, Dren je igrao u kosovskoj košarkaškoj ligi. On ima diplomu iz menadžmenta u turizmu i hotelijerstvu sa Univerziteta u Prištini.  

Fisnik Bajrami

Službenik za monitoring i merenje rezultata 

Pre dolaska u PPSE, Fisnik je radio u Riinvest Institutu ztokom četiri godine, gde je bio deo brojnih istraživačkih i razvojnih projekata. On ima iskustva u predavanju na nekoliko predmeta u okviru Riinvest Koledža. Fisnik je diplomirao na Američkom univerzitetu u Bugarskoj u 2009 godini sa glavnim studijama u ekonomiji, političkim naukama i međunarodnim studijamae i dodatnim programom u evropskim studijama, a dobio je i master zvanje u ekonomskim politikama na Univerzitetu u Londonu.

Hana Hoxha

Fasilitator tržišnog sektora

Hana ima više od 10 godina radnog iskustva uglavnom u privatnom sektoru sa širokim spektrom stručnosti u informisanosti i pripreme marketinga, razvoju proizvoda i promotivnim kampanjama. Pored toga, osim iskustva u privatnom sektoru, ona je bila angažovana u vladinim i akademskim institucijama u okviru različitih projekata. Hana je diplomiraola na Šefild Univerzitetu - Međunarodnom fakultetu na smeru poslovne studije i marketing, a kasnije je završila master studije na istom univerzitetu

Ibrahim Bejtullahu

Menadžer Fonda za mogućnosti

Ibrahim ima preko 16 godina iskustva u oblasti programiranja razvojne pomoći na Kosovu, sa posebnim iskustvom u upravljanju grantovima, finansijama, dizajnu i implementaciji razvojnih programa za zajednice, izgradnji kapaciteta stvaranje prihoda i mikro-finansijske programe.  Svo ovo iskustvo je stekao tokom rada za međunarodne NVO koje su funkcionisale na Kosovu - Merci Corps, Institut za održive zajednice, Danski savet za izbeglice i Međunarodni komitet spasa. Ibrahim poseduje MBA sa Univerziteta za Biznis i Tehnologiju kojeg podržava Bečki institut za tehnologiju, diplomu o lokalnom razvoju praksi sa Nacionalnog Univerziteta u Irskoj - Galway, a pritom je sertifikovan u upravljanju projektima za razvoj Professionals - PMD Pro1 od strane APMG-a.

Ivana Bozić

Fasilitator za Fond za socijalnu inkluziju i upičivanje manjina

Ivana ima veliko radno iskustvo u celom regionu kako sa lokalnim tako i međunarodnim organizacijama, pre svega kao istraživač u oblasti ljudskih prava i kao konsultant razvoja. U okviru PPSE, Ivana je zadužena za uključivanje manjinskih zajednica u svim sektorima. Ona je magistrirala na studijama o konfliktu na Univerzitetu Singidunum i diplomu političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu. Kao TDP-SP stipendista, ona je dobila profesionalni sertifikat u upravljanju projektima na Univerzitetu UCLA Extension, Kalifornija. 

Linda Baleta

PR & Komunikacije

Linda ima preko 20 godina iskustva u strateškoj komunikaciji, odnose sa javnošću, medijima, socijalnoj inkluziji i rodnim pitanjima. Radila je za nekoliko projekata koje je finansirao USAID na Kosovu i koji su podržavali razvoj privatnog sektora, omladinsko preduzetništvo i vladavinu prava. Pre toga Linda je radila za Misiju Ujedinjenih nacija na Kosovu u okviru Odeljenja za pravosuđe, a pre toga kao novinar, urednik i prevodilac. Linda ima iskustvo mentorstva i obuke, prvenstveno sa programima koji podržavaju žene u biznisu, i za kopiranje prava za različite organizacije. 

Lindita Daka

Šefica za finansije i administraciju  

Lindita ima preko 18 godina profesionalnog iskustva u administraciji i finansijama. Ona je sa sobom dovela veliko profesionalno iskustvo iz organizacije Care International, gde je uspešno napredovala sa nižih pozicija na mesto višeg računovođe. Lindita ima diplomu iz ekonomije sa Univerziteta u Prištini i stručnjak je za finansijsko knjigovodstvo i kontrolu.

 

Malva Govori

Fasilitator tržišnog sektora

Malva ima preko 5 godina iskustva u ekonomskom razvoju i industrijskim i trgovinskim pitanjima. Ona je bila angažovana kako u privatnom sektoru tako i institucijama Vlade, i u međunarodnim organizacijama, uključujući GIZ, Svetsku banku, Evropsku komisiju i program Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine (UNEP). Bila je deo konsultantskog tima u okviru Recura više od dve godine, pre svega kao ekspert korporativnog upravljanja kroz partnerske intervencije RECURA i IFC na Kosovu. Malva ima diplomu magistra iz ekonomije, finansija i menadžmenta, na Univerzitetu u Bristolu, kao i Diplomu iz poslovne administracije i BA u međunarodnim odnosima sa Vebster Univerziteta u Ženevi. 

Venera Dyla Azemi

Službenica za podršku računovodstvu

Venera je u PPSE dovela svoje iskustvo sa više od 15 godina u oblasti finansija i računovodstva, pošto je radila u ProCredit Banci, Raiffeisen banci, Grant Thornton, i raznim kompanijama. Venera je radila za Američku kancelariju na Kosovu (sada Američka ambasada). Ona se pridružila PPSE timu kao službenica/sekretar za podršku računovodstvu. Venera ima diplomu iz poslovne administracije, i čeka da završi master studije na Koledžu Dardanija.