Obrazovanje žena u NTIM-u povecava njihove mogucnosti za zapošljavanje

Podaci na Kosovu ukazuju da postoji jaz između polova u nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici (NTIM). NVO Centar LEAP je sprovela istraživanje o ovoj temi i 1 jula 2019 godine, organizovala je prezentaciju svojih ključnih nalaza i preporuka.

Izazivanje stereotipa među devojkama i njihovim porodicama, koje zatim utiču na njihov obrazovni izbor, trebalo bi da počne u veoma ranoj dobi. To mogu biti kombinovani napori obrazovnog sistema, mentorske aktivnosti, stipendije za djevojčice u NTIM-u, promena ponašanja roditelja i zajednice i promocija uzora.

Kako tehnologija menja svet u kojem živimo, stručnjaci iz nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike mogu voditi inovacijske procese koji čine ekonomiju jačom i konkurentnijom. Obrazovanje u bilo kojoj oblasti NTIM-a poboljšava perspektive zapošljavanja mladih, a posebno žena.

Projekat Promovisanje zapošljavanja u privatnom sektoru (PPSE) i jačanje zapošljavanja mladih (EIE) koje finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju podržali su NVO Centar LEAP da sprovede studiju koja je dodatni doprinos unapređenju rodne perspektive u ljudskim resursima dostupnim za NTIM na Kosovu.