PEM Consult

PEM Consult je nezavisna privatna konsultantska firma iz Nemačke. Kompanija pruža savetodavne usluge i tehničku pomoć javnim institucijama, organizacijama privatnog sektora i pojedinačnim preduzećima.

Od svog osnivanja 1977. godine, PEM posluje u svim većim oblastima povezanim sa ekonomskim razvojem i stekla je odlično iskustvo u geografskim, ekonomskim i političkim dešavanjima. Od samog početka PEM uvažava vitalnu ulogu preduzetničkih aktivnosti za održiv razvoj ekonomija. Kompanija se iz tog razloga fokusirana na specijalizovane i sveobuhvatne savetodavne usluge, tehničku pomoć i stručno obrazovanje i obuke u sektoru mikro, malih i srednjih privatnih preduzeća (SMME) u zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji. Koncept projekata PEM-a uvek uključuje čvrst element izgradnje institucija, u cilju jačanja organizacija privatnog sektora i javnih institucija uključenih u ekonomski razvoj, time omogućavajući  konstruktivan javno-privatni dijalog. Tokom godina PEM je uspostavio bliske radne odnose sa organizacijama specijalizovanim za akademska istraživanja, tehničko i stručno obučavanje, podržavanje MSP i manje poslovne finansije. Kao privilegovan partner ovih organizacija, PEM ima pristupa njihovoj stručnosti, obukama, uslugama i ostalim sredstvima.

www.pem-consult.de

 

Other Partners