Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) je švajcarska agencija za saradnju u okviru Saveznog ministarstva inostranih poslova (FDFA). U delovanju sa ostalim federalnim kancelarijama, SDC je odgovorna za sveobuhvatnu koordinaciju aktivnosti razvoja i saradnju sa istočnom Evropom, kao i za humanitarnu pomoć Švajcarske konfederacije. Cilj razvoja saradnje je smanjenje siromaštva. Namenjena je podsticanju ekonomske samoodrživosti i samostalnosti države, doprinošenju poboljšanja uslova proizvodnje, pomaganju u pronalaženju rešenja za probleme životne sredine, i obezbeđivanju boljeg pristupa obrazovanju i osnovnim zdravstvenim uslugama. Program švajcarske saradnje na Kosovu je počeo sa radom kao deo verifikacione misije OEBS-a. Tokom oružanog sukoba 1998 – 1999. godine,uspostavljen je opširan program za pružanje humanitarne pomoći. Od 2000. godine, su pokrenuti programi humanitarnih mera i pružanja pomoći za vraćanje raseljenih lica, koji su kasnije dopunjeni programima pomoći za rekonstrukciju i projektima za sticanje prihoda, promovisanje kulture i razvoj.  Nova Državna strategija2013-2016 je sastavljena u duhu sporazuma o saradnji sklopljenog između vlade Švajcarske i vlade Kosova, a sastavili su je Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Državni sekretarijat za ekonomska pitanja(SECO), u bliskoj saradnji sa kancelarijama kosovske vlade i partnerima iz civilnog društva.  Strategija predstavlja čvrstu posvećenost u pogledu nastavljanja podrške ekonomskog, društvenog i političkog procesa tranzicije na Kosovu, uspostavljanju dugoročnog prisustva Švajcarske u zemlji i prethodnih dostignuća. Saradnja između Švajcarske i Kosova je rasla iz godine u godinu. Danas je Švajcarska četvrti najveći bilateralni partner za razvoj na Kosovu.  Švajcarskim programom upravlja Švajcarska kancelarija za saradnju u Prištini. Kancelarijom zajedno upravljaju Savezno odeljenje inostranih pitanja i Savezno odeljenje za ekonomska pitanja. Švajcarska pomaže Kosovu u procesu tranzicije ka društveno inkluzivnom privrednom tržištu i demokratskom političkom sistemu, pružajući pristup osnovnim uslugama, kao i ka regionalnoj i evropskim integracijama.

www.swiss-cooperation.admin.ch/kosovo/

Other Partners