Swisscontact

SWISSCONTACT je poslovno orijentisana nezavisna fondacija za međunarodnu razvojnu saradnju. Zastupljena u 25 zemalja sa oko 800 zaposlenih, ona – od 1959. godine – promoviše ekonomski, društveni i ekološki razvoj. Swisscontact promoviše ekonomski, društveni i ekološki razvoj pružanjem podrške ljudima da se uspešno integrišu u lokalni komercijalni život.Swisscontact stvara mogućnosti da ljudi poboljšaju svoje životne uslove, kao rezultat svojih napora. Fokus sistematskih intervencija iste u privatnom sektoru je jačanje lokalnih i globalnih lanaca vrednosti. Preko svojih projekata Swisscontact omogućava pristup stručnom usavršavanju, promoviše lokalno preduzetništvo, omogućava pristup lokalnim pružaocima finansijskih usluga i podržava efikasno korišćenje resursa u cilju uspešnog promovisanja zaposlenja i stvaranja prihoda.
www.swisscontact.ch

Other Partners