October 12, 2017

Prezentacija studije o odnosima između kosovskih proizvođača i lanaca maloprodaje

12. oktobra 2017. godine, Proizvodni Klub Kosova je organizovao konferenciju na visokom nivou sa glavnim ciljem intenziviranja javno-privatnog dijaloga radi poboljšanja odnosa između lokalnih proizvođača, prerađivača i lanaca maloprodaje.
Obraćajući se učesnicima konferencije, Premijer Kosova Ramush Haradinaj izjavio je da vlada koju on vodi namerava da pronalazi “instrumenata koji će lokalne proizvođače postaviti u jednaku situaciju sa proizvođačima iz regiona i šire”.

Premijer Haradinaj i Predsednik proizvodnog kluba Kosova Astrit Shabani, potpisali su Memorandum o osnivanju Kancelarije proizvođača pod pokroviteljstvom kabineta Premijera.

Drugi deo konferencije bio je posvećen detaljnoj prezentaciji nalaza i preporuka istraživačke studije “Odnosi između proizvođača i trgovaca na malo” koju je sproveo Institut Riinvest i podržala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju. Glavni cilj ove studije je procena preovladajućih pitanja na Kosovu između maloprodajnih lanaca i lokalnih proizvođača /prerađivača, sa posebnim naglaskom na sektor prerade hrane i preporučuje efikasne mere za sprečavanje nepoštenih poslovnih praksi koje mogu ugroziti lokalne proizvođače.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *