March 18, 2014

Turizam

Planinski venci kao što su Prokletije u zapadnom Kosovu pržaju slično turističko iskustvo kao na Alpima, sa mnogo manje gužve u netaknutoj prirodi i neutabanim stazama. Peć je najveći grad koji se prostire na ulazu u dolinu Rugova. Planinski venac sa planinom Đeravicom na 2656 m, najvećom planinom na Kosovu, daje mogućnost idealnog predela za razvoj prirode i avanturističkih turističkih proizvoda kako u pogledu letnjeg tako i u pogledu zimskog turizma. Lokalne turističke grupe su od 2002. godine počele da istražuju otvorene i avanturističke aktivnosti kao što su pešačenje, planinarenje, via ferrata (obezbeđeno penjanje na stene) i planinski biciklizam se promovišu i razvijaju u poslednjih pet godina, a porodice koje žive u ruralnim sredianam su uključene i pruža im se podrška da pružaju usluge smeštaja u svojim kućama. Uspostavljena je služba za informisanje i dostupan je promotivan material kao što su brošure i flajeri. Većinu turističkih proizvoda čine letnje planinske atkivnosti.  Gosti manje avanturističkog duha mogu vozilom prići pansionima i restoranima. Kratka žičara u selu Boge zadovoljava potrebe za skijanjem i snowboardingom.

Razvoj turizma u dolini Rugova je počeo zasnivajući se na pristupu odozdo – nagore, sa različitim grupama i pojedincima. Većina lokalnih inicijativa je dobila pdršku donator i svi su uključeni u razvijanje atrakcija i aktivnosti, kao i u promovisanje i marketing. U međuvremeneu, opštinski organi su dodelili sredstva za upravljanje i dalji razvoj turizma, ali nedostaju informisanost i veštine o upravljanju tom lokacijom. Što se tiče privatnih pružalaca turističkih usluga još uvek postoji mentalitet međusobne borbe, preduzetnici još nisu svesni da čine deo tog i da su potrebne koordinisane mere za razvoj lokacije. Većina turističkih preduzeća je nova i bori se za stvaranje profita. Poslovne organizacije kao što su ugostiteljska udruženja ili turistički vodiči i dalje ne postoje. Za poboljšanje komunikacije i koordiniranje tržišnih aktera će trebati vremena i mora se sprovesti korak po korak.

Ekipa za turizam programa PPSE je sprovela preliminarno istraživanje i održala je nekoliko sastanaka sa potencijalnim partnerima u zapadnom region Kosova. Stoga, na osnovu analiza M4P pristupa, ekipa je uspela da sprovede šest (6) potencijalnih intervencija u regionu. Svaka intervencija je dizajnirana na osnovu početne identifikaije problema i uzroka istih. Upotrebom logičkog okvira nalize M4P (ILAF), ekipa je uspela da sprovede dodatnu procenu potreba. Prva intervencija će se fokusirati na uspostavljanje Organizacije za upravljanje lokacijom za region zapadnog Kosova (Prokletije), opština Peć, Dečani i Junik. Povezani problem su nedostatak koordiniranih mera i nedostatak veština za upravljanje lokacijom. To utiče na neidentifikaciju potencijala u oblasti i međusobnu koordinaciju. Cilj “Promovisanja funkcionisanja DMO” radi promena u pogledu turizma na Prokletijama. Akteri turističkog sektora u ovom region rade pojedinačno. Ono što nedostaje je koordinaciono telo koje će okupiti sve aktere i koordinirati strateški plan i mere. Prema tome uspostavljanje Organizacije za upravljanje lokacijom (DMO), koja će koordinirati mere na svim nivoima – od lokalne samouprave do privatnog sektora, NVO, potrošače i ostale grupe, će doprineti razvoju ove lokacije.

Ekipa PPSE-a za turizam trenutno sastavlja intervencije projekta, uključujući uspostavljanje Organizacije za upravljanje lokacijom (DMO) u region.