October 11, 2017

Sertifikovani pružaoci usluga brige o deci sada pristupaju tržistu rada na Kosovu

Rad sa decom je prava profesija. Kao takva, zahteva znanje o dečijem rastu ili veštine za efikasno komuniciranje sa decom i njihovim roditeljima. Pružaoci usluga brige o deci moraju biti kvalifikovani i obučeni da bi mogli pružati usluge po visokim standardima i pomoći podizanju dece u zajednici. Poslovno Udruženje Žena SHE-ERA je sprovela specijalizovani program obuke za usluge nege, uključujući i brigu o deci. Ukupno 92 osobe, od kojih su dva muškarca završili program i postali kvalifikovani budući pružaoci dečije zaštite u porodici ili kao deo obrazovnih institucija.

Narta Neziri Nuka je mlada majka devojčice od devet meseci. Za nekoliko nedelja završava joj se porodiljsko odsustvo, a ona se vraća na posao. Kada je čula o programu obuke od strane SHE-ERA, odlučila je da zaposli jednog od novodiplomiranih pružaoca usluga za brigu o deci. “Sviđa mi se činjenica da ova služba pruža sigurnost i obučene pružaoce usluga”, rekla je ona. Narta je intervjuisala nekoliko kandidatkinja ali odmah je znala da je Besarta bila prava za njenu bebu. Besarta Berisha, koja trenutno radi na magistarskim studijama sociologije obrazovanja, zadovoljna je novim poslom. One su potpisale ugovor o zapošljavanju, a obe će započeti novo putovanje, svaka na profesionalnom putu koje su izabrale.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *