Specializovana obuka o tehnici i tehnologiji mlecnih proizvoda za kosovske proizvodace

Grupa prehrambenih tehnologa iz sedam Kosovskih kompanija za proizvodnju mleka uspešno je završila prilagođeni program obuke o tehnološkim procesima mlečnih proizvoda. Obuku, koja je sse sastojila od praktičnog  rada u laboratoriji, održao je odabrani tim akademika sa Univerziteta za prehrambene tehnologije u Plovdivu, Bugarska.

“Tokom obuke učesnici su testirali proizvodnju dva tipa tradicionalnih bugarskih sireva - belog i žutog - i specifičnu upotrebu bacillus bulgaricus, dobre bakterije koja se koristi za proizvodnju jogurta“, - rekao je dekan Univerziteta Galin Ivanov. 
Petodnevnu obuku organizovao je CEED Kosovo, u partnerstvu sa projektom za Promovisanje zapošljavanja u privatnom sektoru, kao deo aktivnosti za podršku lokalnim proizvođačima da unaprede proizvodne procese. Učenj iz najboljih praksi iz regiona i iz specijalizovanih programa obuke kao što je ovaj u Plovdivu je posebno korisno za kosovske kompanije.

 Za Fatona Džabalu, vlasnika "Afiona" koji proizvodi šarski sir, obuka je pružila dodatno znanje. “Iskreno zaista cenim sadržaj modula. Bilo je korisno videti kako se maslac pravi u Bugarskoj. Ovakvi programi obuke su dobra prilika za razmenu znanja. Ovom prilikom sam naučio kako da napravim bugarski sir”, rekao je on. 

Značajan deo programa obuke bio je usmeren na bezbednost hrane i sisteme upravljanja.