Aktuelnosti

Žene poljoprivrednice iz Velike Kruše su razgovarale o dobroj praksi u radu

Dana 25 aprila 2017, Agro Celina je okupila grupu žena poljoprivrednica iz Velike Kruše kako bi ih informisali o mogućnostima

Gajenje nane (Peperminta) za izvozna tržišta povećava zaposlenost na Kosovu

Uzgoj nane je visoko profitabilan jer postoji veliki izvozni potencijal za to. To je jedna još uvek neiskorišćena prilika na

Donošenje novih sorti i usluga za farmere na Kosovu

U cilju povećanja obima proizvodnje povrća i promovisanja ugovaranja između poljoprivrednika i proizvođača, PPSE projekat je potpisao sporazume o partnerstvu

Mitrovica razmatra razvoj turizma

„Bajgorska šalja ima ogroman potencijal za razvoj planinskog turizma, kulturnog turizma, eko-turizma i avanturističkog turizma“, naveo je Faruk Mujka, zamenik

Podsticanje uključivanja zainteresovanih strana u razvoj turizma

Razvoj nacionalne turističke industrije igra ključnu ulogu u doprinosu razvoju turizma, kao i prilikom promovisanja turističke vrednosti i kulturnog nasleđa

Koučing za mlade kako bi preko tržišta rada promenili svoju budućnost

Novi pilot projekat koji cilja mlade iz osetljivih grupa na Kosovu uskoro počinje i nastoji da poboljša njihovu integraciju na

Napraviti efikasnijim organizacije koje okupljaju biznise

Dana 28 marta 2017, a grupa poslovnih organizacija iz različitih sektora na Kosovu je počela sa trodnevnom obukom o strategijama

Kosovo je predstavilo osveženu turističku ponudu u Albaniji

Sedam kompanija iz turističkog sektora sa Kosova, i jedna nevladina organizacija, su izložili na Međunarodnom sajmu turizma u Tirani koji

Kreiranje prilika za proizvode napravljene na Kosovu

U saradnji sa Biznis mrežom albanske dijaspore (NADB), PPSE projekat je okupio zajedno preko 30 predstavnika raznovrsnih poslovnih sektora na