Vesti

Svetski turoperatori istražuju Kosovo kao destinaciju

Svetski turoperatori istražuju Kosovo kao destinaciju
15-04-2019

Dana 10 i 11 aprila 2019 godine, grupa od 70 tak turoperatora iz celog sveta istraživala je dva grada na Kosovu: Prištinu i Prizren, k

Nove tehnologije za podršku Kosovskim preradivacima hrane postižu viziju rasta

Nove tehnologije za podršku Kosovskim preradivacima hrane postižu viziju rasta
12-04-2019

Sporazum o partnerstvu potpisan dana 11 aprila 2019 godine, između NEKTAR kompanije za preradu hrane i PPSE-a, omogućiće nabavku je

Doprinos daljem rastu sektora lekovitog aromaticnog bilja na Kosovu

Doprinos daljem rastu sektora lekovitog aromaticnog bilja na Kosovu
04-04-2019

Veoma smo sretni što smo stekli novog partnera u podsektoru lekovitog aromatičnog bilja. ADE Group, uzgaja, sakuplja i obrađuje, LAB-e i jedini je centar za

Jacanje socijalno – ekonomskih aktivnosti žena iz zajednica Roma Aškalija i Egipcana

Jacanje socijalno – ekonomskih aktivnosti žena iz zajednica Roma Aškalija i Egipcana
27-03-2019

Da bismo zaista uticali na žene u izgradnji kapaciteta i rastu njihovih biznisa, moramo znati u kom kontekstu one deluju, sa kojim

Razvoj turizma kroz efikasnu opštinsku strategiju

Razvoj turizma kroz efikasnu opštinsku strategiju
26-03-2019

Uključujući dijalog sa učešćem javnog i privatnog sektora i opštinskih vlasti je ključan za razvoj bilo kojeg privrednog sektora kao št

Privatni sektor pokretac rasta organske proizvodnje na Kosovu

Privatni sektor pokretac rasta organske proizvodnje na Kosovu
25-03-2019

Dana 22 marta 2019 godine, četrdesetak predstavnika ne – drvenih šumskih proizoda (NDŠP) i medicinskih aromatičnih biljaka (MAB) prisu

Poziv za podnošenje predloga projekta Razvoj novih turistickih proizvoda u regionu Prištine

Poziv za podnošenje predloga projekta Razvoj novih turistickih proizvoda u regionu Prištine
15-01-2019

Pozivamo zainteresovane strane da se prijave za inovativne ideje za ulaganje u turističke proizvode u regionu Prištine i njegovoj ok

Na Kosovu se otvara prva Soba za Bekstvo

Na Kosovu se otvara prva Soba za Bekstvo
18-03-2019

Kako bi doprineo daljem povećanju aktivnosti u Prištini - za posetioce, turiste i lokalno stanovništvo – PPSE je podržao RAZ GROUP da ot

Korišcenje podataka za pothranu narednih strateških poteza u poljoprivredi

Korišcenje podataka za pothranu narednih strateških poteza u poljoprivredi
18-03-2019

Koji bi sada mogli biti strateški poljoprivredni sektori i podsektori na Kosovu? Kako grantovi kao bespovratna sredstva i subvencije mogu poslužiti kao c

Agronomi iz poljoprivrednih apoteka proširuju svoja znanja o najboljim praksama uzgoja sadnica

Agronomi iz poljoprivrednih apoteka proširuju svoja znanja o najboljim praksama uzgoja sadnica
28-02-2019

Odnos između ranog zbrinjavanja semena za povrće i rasta sadnica potrebnog kvaliteta zavisi o dobroj poljoprivrednoj praksi koja se u velikoj meri promovira i

Omogucavanje izvoza kosovskih proizvodaca borovnica na evropska tržišta

Omogucavanje izvoza kosovskih proizvodaca borovnica na evropska tržišta
06-02-2019

Globalna GAP certifikacija otvara nove mogućnosti izvoznog tržišta za kosovske proizvođače borovnica. U PPSE-u smo organizovali sastanak sa grupom od d

Okrugli sto sa akterima iz sektora ulaznih dilera i dubriva

Okrugli sto sa akterima iz sektora ulaznih dilera i dubriva
20-12-2018

Udruženje trgovaca ulaznih dilera i đubriva - SHTIB - organizovalo je okrugli sto uz učešće aktera iz ovog sektora. Okrugli sto j