Buletini

Krijimi i përvojave të paharrueshme për turistët 

Buletini i PPSE NR.2, 2018 

Buletini i PPSE Nr. 1, 2018 

Vazhdojmë përpara! - Buletini 2017, Promovimi i Punësimit në Sektorin Privat