Ekipi ynë

Argjentina Grazhdani

Menaxhere Programi

email: [email protected]  
phone: +383(38)220403 ext 106

 

Fisnik Reçica

Zëvendësmenaxher Programi

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 103

Agim Malazogu

Logjistikë

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 0

Alida Muhaxhiri

Fasilituese sektori

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 105

Avni Ramadani

Fasilitues Sektori

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 104

Besnik Cecelia

Fasilitues Sektori

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 107

Blerina Batusha Xërxa

Fasilitues Sektori

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 109

Donika Gashi

Fasilitues Sektori

Fisnik Bajrami

Specialist i Monitorimit dhe Matjes së Rezultateve

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 103

Hana Hoxha

Fasilituese Sektori

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 107

Ibrahim Bejtullahu

Specialist për Zhvillimin e Sektorit Privat

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 111

Ivana Bozić

Fasilitatore e Fondit të Gjithëpërfshirjes Sociale dhe për Minoritete

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 111

Linda Baleta

Specialiste për PR & Komunikim

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 111

Lindita Daka

Udhëheqëse e Financave dhe Administratës

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 102

Malva Govori

Menaxhere e Fondit të Mundësive

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 109

Venera Dyla Azemi

Zyrtare për Kontabilitet dhe Mbështetje

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 102