Kontaktoni me ne

+383 38 220 403

Kërko faqen

Ekipi ynë

Argjentina Grazhdani

Drejtore e projektit 

Fisnik Reçica

Menaxher i projektit

Agim Malazogu

Administratë, logjistikë, vozitës 

Alida Muhaxhiri

Fasilituese për shërbimet mbështetëse 

Avni Ramadani

Udhëheqës sektori dhe fasilitues për prodhimin e kontraktuar 

Blerina Batusha Xërxa

Udhëheqëse e sektorit të turizmit 

Diana Rexhepi

Fasilituese për promovimin e rritjes së bizneseve 

Shqiprim Lubishtani

Fasilituese për zhvillimin e produkteve 

Yllza Kelmendi

Menaxher i MMR 

 

Fasilituese për gjithëpërfshirje sociale 

 

Menaxhere e PR dhe Komunikimit PPSE / Evropa Lindore 

Lindita Daka

Udhëheqëse e Financës dhe Administratës 

Malva Govori

Fasilituese për Çështje të qeverisjes dhe Koordinim Sektorial  

Venera Dyla Azemi

Kontabiliste dhe specialiste e BNJ 

Diell Morina

 Intern

Diella Aliu

Fasilituese për promovim të tregut 

Sarah Shaqiri

Intern i ushqimit dhe përbërësve natyrorë

Fasilituese për shërbimet mbështetëse