Kërko faqen

Fondi i Mundësive për Bashkëinvestim

Fondi i Mundësive për Bashkëinvestim është një mekanizëm shtesë për bashkëinvestim që nxit rritjen e qëndrueshme të sektorit privat përmes zgjerimit dhe investimeve. Kjo mbështetje nxit krijimin e vendeve të reja të punës, edhe për të rinj dhe gra, duke testuar ide inovative në sektorët ku punon PPSE-ja. Qëllimi i këtij mekanizmi është të sjellë ndryshime sistemike brenda kompanive.