Kontaktoni me ne

+383 (38) 609 403

Kërko faqen

Lajme

Eksplorimi i Kosovës për turistët turq që pëlqejnë turizmin në natyrë

Eksplorimi i Kosovës për turistët turq që pëlqejnë turizmin në natyrë
16-05-2019

Një grup i operatorëve turistikë turq përjetoi direkt atë çka i pret klientët e tyre të ardhshëm kur ta zgjedhin Kosovën si destinacion. Përmes një bashkëpunimi ndërmjet TÜRSAB, Shoqa

Lansohen produkte të reja të turizmit në natyrë në Prizren

Lansohen produkte të reja të turizmit në natyrë në Prizren
25-04-2019

Kajake dhe çiklizmi janë dy aktivitete të reja që i janë shtuar listës së gjërave që vizitorët mund të bëjnë gjatë eksplorimit të Prizrenit. Të lansuara nga SUPERCAMPERS, një operator pë

Certifikohet grupi i parë i guidave turistike frëngjisht-folëse

Certifikohet grupi i parë i guidave turistike frëngjisht-folëse
24-04-2019

Një grup i guidave turistike të trajnuar tashmë i është bashkuar numrit në rritje të këtij profesioni në Kosovë. Në një ceremoni të organizuar më 24 prill 2019 në Alliance Française në P

Operatorë turistikë nga bota eksplorojnë Kosovën si destinacion

Operatorë turistikë nga bota eksplorojnë Kosovën si destinacion
14-04-2019

Më 10-11 prill 2019, një grup prej rreth 70 operatorëve turistikë nga e gjithë bota eksploruan dy qytete në Kosovë: Prishtinën dhe Prizrenin, për të zbuluar se çfarë ofruon ky destinac

Teknologjia e re për të mbështetur përpunuesit e ushqimit të Kosovës të arrijnë vizionin për rritje

Teknologjia e re për të mbështetur përpunuesit e ushqimit të Kosovës të arrijnë vizionin për rritje
11-04-2019

Marrëveshja e partneritetit e nënshkruar më 11 prill 2019 ndërmjet NEKTAR, një kompani për përpunimin e ushqimit dhe PPSE-së, do t'i mundësojë kompanisë të blejë një makinë kalibrimi dhe

Kontribuimi në rritjen e mëtejshme të sektorit të bimëve mjekësore aromatike në Kosovë

Kontribuimi në rritjen e mëtejshme të sektorit të bimëve mjekësore aromatike në Kosovë
03-04-2019

Jemi të lumtur që kemi një partner të ri në nënsektorin e bimëve mjekësore aromatike. ADE Group kultivon, grumbullon dhe përpunon BMA-të dhe është e vetmja qendër grumbulluese në zonën e O

Avancimi i aktiviteteve socio-ekonomike për gratë rome, ashkali dhe egjiptiane në Kosovë

Avancimi i aktiviteteve socio-ekonomike për gratë rome, ashkali dhe egjiptiane në Kosovë
27-03-2019

Për të patur impakt të vërtetë që gratë të ndërtojnë dhe rrisin bizneset e tyre, së pari duhet të dimë se në çfarë konteksti ato veprojnë, me cilat pengesa përballen, cilat janë përpar

Zhvillimi i turizmit përmes strategjisë komunale efektive

Zhvillimi i turizmit përmes strategjisë komunale efektive
25-03-2019

Një dialog gjithëpërfshirës me pjesëmarrjen e publikut, sektorit privat dhe autoriteteve komunale është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e çdo sektori ekonomik, si turizmi, në një rajon

Sektori privat është shtytës i prodhimit organik në Kosovë

Sektori privat është shtytës i prodhimit organik në Kosovë
25-03-2019

Më 22 mars 2019, rreth dyzet përfaqësues nga biznese që merren me produktet pyjore jodrusore (PPJD) dhe bimë mjekësore aromatike (BMA) morën pjesë në një sesion informues mbi stand

Thirrje për Propozime Zhvillimi i produkteve të reja turistike në rajonin e Prishtinës

Thirrje për Propozime  Zhvillimi i produkteve të reja turistike në rajonin e Prishtinës
15-01-2019
PPSE fton palët e interesuara të aplikojnë me ide inovative për të investuar në produktet e turizmit në rajonin e Prishtinës dhe rrethinë. 

Hapet e para “dhomë e arratisë” në Kosovë

Hapet e para “dhomë e arratisë” në Kosovë
18-03-2019

Për të kontribuar në shtimin e gjërave për t’u bërë në Prishtinë - për vizitorët, turistët dhe banorët e qytetit - PPSE mbështeti RAZ GROUP për të hapur të parën "dhomë të arratisë"

Shfrytëzimi i të dhënave për të përcaktuar hapat e ardhshëm strategjikë në bujqësi

Shfrytëzimi i të dhënave për të përcaktuar hapat e ardhshëm strategjikë në bujqësi
18-03-2019

Cilët mund të jenë tani sektorët dhe nën-sektorët strategjikë bujqësorë në Kosovë? Si munden grantet dhe subvencionet t'i shërbejnë një qëllimi të orientuar nga rezultatet? Çfarë mund të b