Lajme

Thirrje për Propozime Zhvillimi i produkteve të reja turistike në rajonin e Prishtinës

Thirrje për Propozime  Zhvillimi i produkteve të reja turistike në rajonin e Prishtinës
15-01-2019

Hapet e para “dhomë e arratisë” në Kosovë

Hapet e para “dhomë e arratisë” në Kosovë
18-03-2019

Për të kontribuar në shtimin e gjërave për t’u bërë në Prishtinë - për vizitorët, turistët dhe banorët e qytetit - PPSE mbështeti RAZ GROUP për të hapur të

Shfrytëzimi i të dhënave për të përcaktuar hapat e ardhshëm strategjikë në bujqësi

Shfrytëzimi i të dhënave për të përcaktuar hapat e ardhshëm strategjikë në bujqësi
18-03-2019

Cilët mund të jenë tani sektorët dhe nën-sektorët strategjikë bujqësorë në Kosovë? Si munden grantet dhe subvencionet t'i shërbejnë një qëllimi të orientuar nga rezultatet?

Agronomë nga farmacitë bujqësore rrisin njohuritë për praktikat më të mira të kultivimit të fidanëve

Agronomë nga farmacitë bujqësore rrisin njohuritë për praktikat më të mira të kultivimit të fidanëve
28-02-2019

Marrëdhënia ndërmjet kujdesit të hershëm për farën e perimeve dhe rritjes së fidanëve të shëndetshëm të cilësisë së kërkuar varet nga praktikat e mira bujqësore të cilat në masë

Përkrahje për prodhuesit e boronicave të Kosovës të eksportojnë në tregjet evropiane

Përkrahje për prodhuesit e boronicave të Kosovës të eksportojnë në tregjet evropiane
06-02-2019

Pajisja me certifikatën Global GAP hap mundësi për tregje të reja për prodhuesit e boronicave të Kosovës. Në PPSE ne organizuam një takim me një grup prej dhjetë prodhuesis

Tryezë e rrumbullakët me aktorët e sektorit të tregtuesve të inputeve bujqësore

Tryezë e rrumbullakët me aktorët e sektorit të tregtuesve të inputeve bujqësore
20-12-2018

Shoqata e Tregtuesve të Inputeve Bujqësore - SHTIB - ka organizuar një tryezë të rrumbullakët me aktorët e këtij sektori. Tryeza e rrumbullakët është paraparë të jetë platfor

Certifikimi organik i produkteve të Kosovës i bën ato më konkurruese për tregjet ndërkombëtare

Certifikimi organik i produkteve të Kosovës i bën ato më konkurruese për tregjet ndërkombëtare
19-12-2018

Me 19 dhjetor 2018 u organizua ceremonia për shpërndarjen e certifikatave të “Certifikimit Organik” për 25 kompani kosovare që merren me grumbullimin dhe përpunimin e produkteve pyjore jo

Shfrytëzimi më i madh i mundësive për gjenerimin e të ardhurave për grumbulluesit individualë të mbeturinave

Shfrytëzimi më i madh i mundësive për gjenerimin e të ardhurave për grumbulluesit individualë të mbeturinave
12-12-2018

Për dy ditë, një grup i grumbulluesve individualë të mbeturinave që vijnë nga komuniteti rom në Graçanicë u takuan për të diskutuar mbi çështjet që ndikojnë p

Prodhuesi vendor lanson linjën e re të përpunimit të farave të kungullit

Prodhuesi vendor lanson linjën e re të përpunimit të farave të kungullit
12-12-2018

Më 11 dhjetor 2018, Produktet Natyrale të Kosovës (PNK), kompani kjo që ka si aktivitet kryesor kultivimin e kungujve dhe përpunimin e farave të kungujve, organizoi ceremoninë e inau

Krijimi i mundësive për gjenerim të të ardhurave për komunitetin rom

Krijimi i mundësive për gjenerim të të ardhurave për komunitetin rom
16-11-2018

Më 15 nëntor 2018, përfaqësues të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) u takuan me partnerë dhe përfitues të projekteve të Swisscontac

Kompani të përpunimit të ushqimit nga Kosova mësojnë nga përvojat më të mira rajonale

 Kompani të përpunimit të ushqimit nga Kosova mësojnë nga përvojat më të mira rajonale
01-11-2018

Më 25 dhe 27 tetor, CEED Kosova organizoi një vizitë studimore në Plovdiv të Bullgarisë. Qëllimi i kësaj vizite ishte për të mësuar nga kompanitë bullgare me

Lidhje ndërmjet bizneseve me focus të qartë afrojnë kompanitë e Kosovës me tregun zviceran

Lidhje ndërmjet bizneseve me focus të qartë afrojnë kompanitë e Kosovës me tregun zviceran
31-10-2018

Krijimi i mundësive për takime ndërmjet kompanive në Kosovë dhe në Evropë është një tjetër mënyrë për të thënë “zhvillimi i aktiviteteve për lidhje ndërkom