Rrëfimi ynë

Nisma për shërbime që përmirësojnë jetën e të gjithëve

Nisma për shërbime që përmirësojnë jetën e të gjithëve

Narta Neziri Nuka është nëna e re e një vajze 9-muajshe. Pas disa javësh, Narta e përfundon pushimin e lehonisë dhe do të rikthehet në punë