Kontaktoni me ne

+383 38 220 403

Kërko faqen

Ushqimi dhe Përbërësit Natyralë

Intervenimet në këtë sektor lehtësojnë dhe mbështesin mundësitë në sektorët e frutave dhe perimeve të freskëta dhe të përpunuara, bimëve mjekësore dhe aromatike, si dhe sektorit të konditorisë. Këto intervenime synojnë të përmirësojnë gamën dhe diversifikimin e produkteve, të përmirësojnë konkurrueshmërinë e akterëve në treg; të zhvillojnë shërbimet e marketingut dhe certifikimeve, të prëmiësojnë promovimin dhe shitjen e produkteve në segmente lokale dhe të nxisin eksportin.