Potrazi stranicu

KB Kruša povecava proizvodni kapacitet

 Sledeći korak u širenju delatnosti KB Kruša je instalacija nove linije za obradu ajvara. U stvari, ovaj razvoj omogućava ne samo povećanje proizvedene količine, već i kvaliteta.

 Nakon otvaranja novog proizvodnog prostora, KB Kruša nastavlja da ulaže u proširenje proizvodnih kapaciteta. Cilj je dalje obogaćivanje asortimana proizvoda i bolje pozicioniranje na domaćem i izvoznom tržištu, uz kontinuirano povećanje kvaliteta. Među najtraženijim proizvodima su ajvar i kiseli krastavci.

 Nova linija za preradu ajvara koja će biti puštena u rad značajno povećava količinu proizvedenu na sat i ubrzava postupak pečenjem, ljuštenjem i mlevenjem paprike. “Ova linija prži do 1.500 kg paprike na sat“, kaže Fahrije Hoti, osnivačica KB Kruša. “Sa povećanjem kapaciteta, sada ćemo produžiti sezonu ajvara“, dodaje ona.

 Pored povećanja proizvedene količine i boljeg korišćenja kapaciteta, nova linija ajvara takođe povećava potrebu za više radnika u fabrici i za većim ugovorenim količinama povrća. Zbog toga će KB Kruša ove godine ugovoriti više poljoprivrednika koji uzgajaju povrće kako bi zadovoljili rastuću potražnju za svojim proizvodima.

 “Ova investicija je omogućena uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, kroz projekat Promovisanje zapošljavanja u privatnom sektoru“, dodaje Fahrije Hoti. Ona ističe da je saradnja sa PPSE-om, koju sprovodi organizacija Swisscontact, započeta još od 2015 godine.

 “Dva puta smo dobili podršku putem programa Kontakta Seniorskog Eksperta (SEC) za prehrambenu tehnologiju i marketing, koji nam je pomogao da poboljšamo održivost proizvoda na tržištu i u dizajnu. Takođe smo dobili podršku za desetogodišnju strategiju zadruge. “Štaviše, postali smo deo šeme sa sadnicama ugovorenim sa poljoprivrednicima“, kaže Fahrije Hoti.

 Prema njenim rečima, učešće u šemi sa ugovorenim sadnicama omogućilo je KB-u Kruša da ranije izađe na tržište sa proizvodima, da proizvede kvalitetnije sadnice sorti koje zahteva tržište, a pre svega, stvorene su dodatne mogućnosti za zapošljavanje na farmama i u fabrici.