Kontaktirajte nas

+383 38 220 403

Potrazi stranicu

Obuka zasnovana na platformi trenutnih poruka za žene pljoprivrednice rezultira uspehom

 Početkom 2020 godine Arbesa Ljuštaku Veliu, novo diplomirani agronom, zaposlila se u kompaniji Agroflorentina, preduzeću za sakupljanje, uzgoj i preradu divljih gljiva, divljih šumskih plodova i aromatičnih biljaka.

Samo nekoliko meseci nakon njenog prvog posla, sve se promenilo zbog pandemije COVID-19. Ograničeno kretanje i povećane mere zdravstvene zaštite poremetile su svima život. Za žene na selu to je značilo manje mogućnosti za plaćen rad i čak manje pristupa nego ranije obuci, umrežavanju i višim perspektivama.

Zajedno sa još 26 žena koje rade na uzgoju lekovitih aromatičnih biljaka (LAB) širom Kosova, na početku letnje sezone, Arbesa se upisala na četvorodnevni program obuke o upravljanju uzgojem LAB-ova i farme. Obuku redovno održava Kosovsko udruženje prerađivača i izvoznika nedrvenih šumskih proizvoda ORGANIKA. Ove godine je ipak došlo do situacije sa: COVID-19.

Očigledan izbor je bio da se obuka održi putem interneta. Međutim, upotreba naprednijih mrežnih platformi za obuku zahtevala je određeni stepen poznavanja i veština sa takvim alatima. “Žene koje žive u ruralnim oblastima ne mogu uvek da odvoje vreme po predviđenom rasporedu za pohađanje onlajn predavanja zbog svog radnog opterećenja i različitih obaveza oko farme i domaćinstva“, kaže Faton Nagavci, izvršni direktor ORGANIKE.

Rešenje je bilo snalažljivo koliko i jednostavno: obuka će se izvoditi putem Vibera, softvera za razmenu trenutnih poruka koji je veoma popularan na Kosovu, posebno među ženama na selu.

ORGANIKA je osnovala pet Viber grupa, po jednu za svaku kompaniju koja je učestvovala. Izrađeni materijal za obuku bio je prilagođen Viber-u, u obliku kratkih video snimaka sa objašnjenjima, posterima i tekstualnim savetima. Grupe su takođe omogućile diskusiju među učesnicima, tražeći dalja pojašnjenja ili dodatne informacije o video materijalu.

Arbesa kaže: “Obuka je bila veoma korisna, posebno za žene uključene u kultivaciju. Budući da sam još uvek nova u upravljanju farmama, naučila sam mnogo o uzgoju i vođenju beleški. Način predavanja je takođe bio uočljiv, možda čak i razumljiviji od pukog slušanja predavanja. A izabrana platforma - Viber - bila je prava, jer je ženama bilo mnogo lakše da je koriste. Veoma su zadovoljne programom. “

Hanumšahe Veseli je jedna od poljoprivrednica Agroflorentine, koja radi sa Arbesom. Njena porodica je počela da obrađuje LAB-ove na svojoj zemlji pre dve godine.  “Obuka je bila veoma korisna; Nisam propustila nijedan deo jer smo dobili sve video zapise i imala sam više vremena da se fokusiram. Dakle, bilo mi je lakše da se setim svih informacija i saveta. Čak je i moj suprug proučavao materijal “.

 Svih 27 učesnica obuke dele iste ključne stvari koje cene u programu: mogle su da gledaju video zapise kad god im je bilo slobodnog vremena, pa nisu imale potrebe da prestanu sa radom; video snimci su bili atraktivniji od predavanja na mreži; i sačuvale su video snimke kako bi se bilo kad konsultovale radi osvežavanja informacija.

“Obuka se održala u pravo vreme, kada smo trebali da započnemo sa uzgojem i upravljanjem organskim parcelama“, kaže Havuše Bunjaku, vlasnica kompanije 99LULE, kompanije koja sakuplja LAB-ove i sarađuje sa mrežom žena farmera. Šest žena iz 99LULE-a pohađalo je trening, a pridružili su im se i članovi porodice, kaže Havuše.

“Bili su veoma sretne što je organizacija razmišljala o njima u tako teškom trenutku, šaljući materijale da pomognu u njihovom radu. Viber grupe omogućile su više diskusija i umrežavanja između žena farmera, podstičući ih da pokušaju sa kultivacijom novih kultura “, kaže Havuše. Zaista su joj se svideli video snimci koji objašnjavaju kako voditi beleške sa farmi u različitim sveskama i planira da te informacije koristi u sopstvenim programima obuke za farmere.

“Video zapisi su bili jasni, lako razumljivi, a informacije su dobro objašnjene. Takođe, zanimljive za gledanje i ponovno gledanje “, kaže Havuše.

Za ovaj program obuke, ORGANIKA je podržana od strane projekta Promovisanje zapošljavanja u privatnom sektoru (PPSE), švajcarske agencije za razvoj i saradnju na Kosovu. PPSE podržava podsektor LAB-a prilagođenim aktivnostima, uključujući uzgoj i preradu i organsku sertifikaciju. Kao sektor koji raste, PPSE podrška nastoji da podstakne zapošljavanje i stvaranje prihoda kako na primarnom nivou, tako i na nivou obrade lanca vrednosti.