Potrazi stranicu

Žene uzgajivacice pcela obucene o organskim standardima i procedurama

 Sektor pčelarstva je ovogodišnji fokus Udruženja ORGANIKA kao deo njegovih aktivnosti na konsolidaciji organske poljoprivrede na Kosovu. Već je održano osam prezentacija pčelarskim grupama širom zemlje o zahtevi i postupcima organske sertifikacije. Sledeći korak je obuka žena uzgajivačica pčela o ovim zahtevima i postupcima.

 Na prvom personalnom treningu sa ženama uzgajivačicama pčela, održanom u Istoku, predstavnici ORGANIKE su podelili informacije o organskoj pčelartsvo, zahtevima i pravilima za postizanje toga, poreklu pčela, načinu hranjenja pčela i preventivnim merama za uzgoj zdravih pčela. Prezentacija i diskusija sa učesnicima analizirali su slučaj zašto je organska sertifikacija potrebna i ima poslovnog smisla. Prisustvovalo je deset žena pčelara sa tog područja, od kojih 3 iz srpske manjinske zajednice.

 Hibridni program će se nastaviti sa još četiri lična treninga i dodatnim video materijalima za obuku koji će se deliti putem Viber grupa. Žene uzgajivačice pčela će takođe biti deo zatvorene Facebook grupe, čija je svrha poboljšanje iskustva učenja, stvaranje platforme za komunikaciju i njihovo umrežavanje.

 Obuku i organsku sertifikaciju pčelara putem Udruženja ORGANIKA podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju kroz projekat Promovisanje zapošljavanja u privatnom sektoru. Projekat sprovodi Swisscontact u konzorcijumu sa Institutom Riinvest.