Analiza odnosa izmedu hotela, odredišta i održivosti

Ceo sektor hotelijerstva je presudan za razvoj i održivost destinacija. Ovaj sektor može biti lider odredišta i imati pozitivan ukupan uticaj na ekonomiju. Ovo su bili među ključnim zaključcima tokom seminara o održivom turizmu koju je organizovan 10 oktobra 2019 godine, od strane Swisscontact-a na Kosovu. 

Radionica je okupila predstavnike najvećih hotela na Kosovu i angažovala ih u celodnevnoj raspravi o uticaju hotelijerstva i šta bi hoteli mogli da urade kako bi postali odgovorniji.

Rron Jupa, vlasnik hotela Çarshia e Jupave iz Đakovice, smatra da je radionica bila korisna u dva aspekta: umrežavanje i podizanje svesti. “Shvatio sam kako naša kompanija može imati ogroman društveni, ekonomski i ekološki uticaj na okolnu zajednicu“. – rekao je on.  "Kao hotelski menadžer, preduzeću mere kako bih efikasno povećao pozitivan uticaj prvo analizirajući šta jedan turista možda neće pronaći u našoj zemlji i kako poboljšati našu uslugu."