Doprinos daljem rastu sektora lekovitog aromaticnog bilja na Kosovu

Veoma smo sretni što smo stekli novog partnera u podsektoru lekovitog aromatičnog bilja. ADE Group, uzgaja, sakuplja i obrađuje, LAB-e i jedini je centar za prikupljanje u regionu Obilića. Ova kompanija takođe obezbeđuje poljoprivrednicima usluge savetovanja za LAB, nove tehnike za uzgoj, inpute i obezbeđuje tržište. Ove godine kompanija, u vlasništvu Fatmire Gaši, zajedno sa pet drugih poljoprivrednika uzgojila je 35 hektara sa različitim tipovima LAB-a. Uz podršku PPSE-a, kompanija će poboljšati efikasnost i protok procesa, u skladu sa standardima ekološke proizvodnje i bezbednosti hrane.