E-prodavnice su dostupne i pristupacne za mala preduzeca na Kosovu

Izgleda da je COVID-19 nametnuo potrebu mnogim malim preduzećima da preusmere poslovanje na internetu a ta promena je tu da ostane. Najnovija platforma www.shitjaonline.com  odgovor je na potrebe mnogih malih preduzeća da se uključe u e-trgovinu.

“Ovaj softverski sistem upravlja prodajom robe u ime preduzeća koja žele da predstave sve svoje proizvode na online mrežu i to rade kroz centralizovanu i integrisanu platformu” kaže Zana Tabaku, izvršni direktor Appdeca koji je razvio osistem. Kroz sporazum o partnerstvu potpisan sa PPSE-om, ova platforma će stvoriti nove kanale prodaje za zainteresovane poslovne subjekte iz sektora hotelijerstva, restorana i kafeterija (HoReCa), prehrambenih prodavnica i pekara, pružajući im pristup mrežnim prodavnicama (e-prodavnicama) po povoljnim cenama. 

Prema ugovoru, PPSE će sufinansirati 60% troškova postavljanja i 50% troškova jednogodišnje pretplate, dok će klijenti sufinansirati 40% troškova postavljanja i 50% troškova jednogodišnje pretplate “, objašnjava Tabaku. Troškovi podešavanja uključuju: dizajn, hosting, postavljanje prodavnice na www.shitjaonline.com, daljinsko obrazovanje za klijente o tome kako da koriste platformu, održavanje i podršku.

Kroz ovu saradnju Appdec će identifikovati zainteresovane kompanije, nadgledati postavljanje i održavanje e-prodavnica klijenata i pružiti podršku. Dok će PPSE sufinansirati postavljanje i pretplatu na platformi, s ciljem pružanja više prilika preduzećima za ulazak u nove kanale prodaje. Očekuje se da će, s povećanim kanalima prodaje, prodaja rasti, kompanije povećati prihod i zaposliti više ljudi. Lokalni poljoprivrednici i proizvođači su indirektni korisnici, jer će dobiti povećanu potražnju za svojim proizvodima.