Kontaktirajte nas

+383 38 220 403

Potrazi stranicu

Hrana i prirodni sastojci

Ove sektorske intervencije olakšavaju i podržavaju mogućnosti u sektorima svežeg i prerađenog voća i povrća, lekovitog i aromatičnog bilja i slastičarskih proizvoda. Ove intervencije pokušavaju poboljšati opseg i diversifikaciju proizvoda, poboljšati konkurentnost tržišnih aktera; razvijaju usluge marketinga i sertifikacije, poboljšavaju promociju i prodaju proizvoda u lokalnim segmentima i podstiču izvoz.