Ideje za nove turističke proizvode na Kosovu okupljaju zajedno sektorske aktere

Glamurozna mesta za kamping, šetnje pomoću konopca, letovi na balonu i letnje sankanje su neki od novih turističkih proizvoda koji se mogu razviti na Kosovu, čime bi se povećala vrednost zemlje kao destinacije.

Preporuke za oko 25 novih turističkih proizvoda uključene su u izveštaj MDP Consulting and Engineering francuske firme, koju je PPSE angažovao kao deo svojih aktivnosti za podršku turističkoj industriji na Kosovu. Ove preporuke uključuju planinske, kulturne, urbane i avanturističke proizvode, koji bi mogle transformisati turističku ponudu na Kosovu.

Da bi se saznalo šta razmišljaju lokalni turistički akteri i šta će predložiti, PPSE je okupio predstavnike privatnog sektora, nevladinih organizacija i lokalne vlasti u Prizrenu i u Prištini i istraživao sa njima nove turističke proizvode koji se mogu razviti na Kosovu kao i mogućnosti.investicija.