Potrazi stranicu

Inicijativa za poboljšanje sistema upravljanja otpadom

Dana 3 septembra 2018 godine, PPSE je potpisao Memorandum o Razumevanju sa opštinom Gračanica  kako bi se poboljšao sistem upravljanja otpadom u ovoj zoni.

Putem memoranduma, obe strane će sarađivati u nekoliko aspekata. Da bi podstaknuli reciklažu i razdvajanje otpada još na samom izvoru, obe strane će obezbediti odgovarajuće kante za odvajanje otpada za 177 domaćinstava u toj zoni. Takođe će se održati nekoliko aktivnosti kako bi se povećala svest građana po ovom pitanju.

Pored uticaja na sveukupno upravljanje otpadom na Kosovu, inicijativa ima za cilj da pejzaž u ovoj zoni postane privlačniji za strane i lokalne posetioce.