Kontaktirajte nas

+383 38 220 403

Potrazi stranicu

Inicijative za usluge koje poboljšaju život svih

Narta Neziri Nuka je mlada majka dečaka od devet meseci. Za nekoliko nedelja Nartino porodiljsko odsustvo se završava i ona se vraća na posao. Kao i mnoge druge žene na Kosovu koje se nalaze u istoj situaciji, Narta se suočila sa mogućnostima za negu dece koje su joj dostupne. Ona je morala da donese odluku, koja se pokazala ne tako lakom.

Prema istraživanju o (potražnji, snabdevanju i opcijama za negu dece) demand, supply and options for childcare na Kosovu, koje je u 2016. godini sprovela Mreža žena Kosova, samo oko 15,5% kosovske dece koristi negu za decu. Sadašnje javne službe nisu dovoljne da zadovolje potražnju, posebno u glavnom gradu Prištini. S druge strane, prevladava oslanjanje na članove porodice koje pružaju neplaćene usluge nege.

Može zvučati jednostavno, ali sa promenom društvene dinamike, povećava se potražnja za kvalitetnom uslugom za decu. Zajedno sa visokom stopom nezaposlenosti među ženama, procenjeno na  čak 36,6%, pa i veći procenat žena koje su ekonomski neaktivne, usluge nege od strane privatnog sektora postale su ogromna prilika za zapošljavanje.

Da se ​​bavimo problemom sa obe strane: opremiti žene i muškarce veštinama kako bi im pomogli da pronađu posao kao pružaoci usluga za brigu o deci, a ovim uslugama uštedeti vreme žena na reproduktivne zadatke, čime povećavaju svoju produktivnu ulogu, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju na Kosovu kroz Projekat zapošljavanja u privatnom sektoru, sarađivala je sa Poslovnim Udruženjem Žena SHE-ERA za pružanje specijalizovanog programa obuke za usluge nege, uključujući i brigu o deci.

Ukupno 92 osobe, od kojih su dva muškarca, sada su diplomirali u ovaj program. Oni su budući pružaoci dečije nege koji su spremni da se angažuju u porodicama ili obrazovnim ustanovama. Ovi obučeni pružaoci dečije nege stavljaju veštine neophodne za podizanje dece u korist svih, radeći zajedno sa roditeljima, porodicama i drugim članovima zajednice. Svojim uslugama oni će pomoći u oslobađanju vremena žena koje su u suprotnom trošene u neplaćenu negu, što omogućava tim ženama da plaćaju rad van svojih domova. Ovo je doprinos ekonomskom osnaživanju žena.

Kada je Narta čula o programu obuke od strane SHE-ERA, odlučila je da zaposli jednog od novoformiranih pružalaca usluga za brigu o deci. "Sviđa mi se činjenica da ova služba pruža sigurnost i obučene pružaoce usluga", rekla je ona. Narta je intervjuisala nekoliko kandidata, ali odmah je znala da je Besarta bila prava za nju. Besarta Beriša, koja trenutno radi na magistarskim studijama sociologije obrazovanja, zadovoljna je novim poslom. U oktobru 2017. Besarta je potpisala ugovor o radu. Obe će započeti novo putovanje, svaka na profesionalnom putua koje su izabrali.

Na kraju krajeva, inovacije nisu samo kodovi i razvoj aplikacija; već se radi o uvođenju novih proizvoda ili usluga koje pružaju rešenje za potrebe i zahteve.