Kontaktirajte nas

+383 38 220 403

Potrazi stranicu

Intervju-Sektor turizma sa ogromnim potencijalom za ulaganje dijaspore

 Albion Idrizi je jedan od predstavnika privatnog sektora u turističkoj industriji Kosova, koji je bio uključen u mnoge procese za razvoj i transformaciju ove industrije. Nakon iskustva sa turističkim agencijama u Nemačkoj, danas vodi svoju kompaniju na Kosovu. Kao iskusan trener IATA -e, doprinio je napretku turizma i vazduhoplovstva kroz obuku novog osoblja i razvoju turističkih proizvoda. Albion kaže da se oseća srećnim što je bio na Kosovu tokom ovih ključnih godina za razvoj turizma i zemlje uopšte, i da to predstavlja jedinstveno profesionalno iskustvo.

 Kako vidite turistički sektor na Kosovu 2021 godine?

 Najjače tačke kosovskog turizma su prirodne atrakcije, vazdušna i drumska infrastruktura, hrana i društveni život, kao i mnoge aktivnosti koje nudimo. Ali mi kao zajednica moramo naporno raditi na zaštiti životne sredine, uključujući bolje upravljanje otpadom, povećanje smeštajnih kapaciteta, izgradnju veštačkih atrakcija i podizanje kvaliteta usluga.

Prije pandemije COVID-19 imali smo mali turistički sektor, dok tokom pandemije nismo imali gotovo nikakav turizam. Sada je poboljšanje situacije stvorene pandemijom dobra prilika za direktan oporavak u ekološkom, odgovornom i individualnom turizmu. Sve prognoze pokazuju da će to biti novi turistički trend koji Kosovo može ponuditi.

 Koja je saradnja ili podrška koju je ovaj sektor dobio poslednjih godina za razvoj i doživljavanje značajnih promena? Možete li navesti neke aktivnosti?

 Prošlo je vreme kada se turizam razvijao štampanjem nekih promotivnih pamfleta sa fotografijama prirode i prelepih ljudi. Danas nam je potrebna istinska saradnja svih aktera koji zajedno rade na postizanju nacionalnih ciljeva u skladu sa nacionalnom strategijom i u skladu sa dobrim međunarodnim standardima i iskustvom. Nažalost, kosovski lideri ne izdvajaju dovoljno sredstava i ljudskih resursa, niti pokazuju posvećenost pitanjima vezanim za turizam. Mala kancelarija u Ministarstvu trgovine i industrije koja je odgovorna za razvoj i upravljanje nacionalnim turizmom stalno je preopterećena i nema sredstava.

 Na sreću, strane nevladine organizacije, posebno projekat PPSE iz Swisscontact-a, bile su i nastavljaju da budu izuzetno aktivne u razvoju kosovskog turizma. PPSE je uložio velika sredstva u istraživanje, obuku, nadzor, razvoj proizvoda i osoblja, digitalizaciju i promociju kosovskog turizma.

 Gde vidite najbolji investicioni potencijal?

 Kosovskoj dijaspori želim povratak apetitu za sigurnim, isplativim, ali i odgovornim ulaganjima na Kosovu. Ulaganja u kosovsku turističku infrastrukturu ispunjavaju ove uslove. Ovde bih izdvojio mogućnosti ulaganja u hotele, gastronomiju, smeštajne kapacitete na planinama, avanturističke parkove, e-trgovinu, ali i u sektoru kao centre poziva i usluga. Nakon 3 godine razvoja i testiranja, s kompanijom se sada približavamo kraju naše stranice fluturime.com  potpuno digitalizirane agencije za rezervacije i plaćanje na mreži svih turističkih proizvoda. Ovaj projekat ne bi bio moguć bez stranog ulaganja suvlasnika kompanije Besima Idrizija iz New Yorka koji je obezbijedio potrebna sredstva za realizaciju projekta uprkos pandemiji i pogoršanoj situaciji u turističkom sektoru.