Potrazi stranicu

Istraživanje daljih mogucnosti za žene u ruralnim oblastima

Uzgoj I prerada lekovitih aromatičnih biljaka ženama stvara mogućnosti za donosan posao. Smatra se pogodnim I simpatičnim podsektorom za žene u ruralnim područjima sa potencijalom za širenje.

Na Kosovu postoji velika zajednica žena koja radi u podsektoru lekovitih aromatičnih biljaka (LAB) i nedrvnih šumskih proizvoda (NDŠP), procenjuje se na 62% od ukupnog broja radnika. Iako primarno rade kao sakupljačice i kultivatorke, kroz ovu aktivnost dobrobit žena je vremenom napredovala, posebno s obzirom na ograničene mogućnosti zapošljavanja žena u ruralnim oblastima. Takođe, ova vrsta posla pozitivno je doprinela njihovoj izgradnji kapaciteta i oni jedni drugima služe kao podrška.

To su među ključnim nalazima nedavno objavljenog izveštaja “Rast je više od samog rasta“. Izveštaj istražuje nove mogućnosti za plaćen rad i poslovanje za žene u ovom podsektoru. Neke mogućnosti se mogu iskoristiti u bliskoj budućnosti, na primer diverzifikacija proizvoda ili umrežavanje u inostranstvu, dok se druge mogu postići tokom vremena, poput konverzije u direktne izvoznike. Izveštaj je naručio projekat Promovisanje zapošljavanja u privatnom sektoru (PPSE) švajcarske Agencije za razvoj i saradnju.

Podsektor LAB-va i NDŠP-a, kao i organska poljoprivreda, veoma su relevantni za žene, posebno za žene u ruralnim oblastima koje nemaju puno zemlje. Uključivanjem u posao u ovom podsektoru pruža im se mogućnost da se prilagode poslovima i poslovima vezanih za kućne obaveze i da pri tome zarade, takođe uključujući druge članove porodice u aktivnost.

Izveštaj “Rast je više od samog rasta“ deo je PPSE-ove podrške podsektoru LAB-a i NDŠP-a. Opšti cilj je da doprinese većem stvaranju prihoda i zapošljavanju žena, posebno zbog izazova sa kojima su se žene u ruralnim područjima suočile 2020 godine zbog pandemije COVID-19. Ovaj podsektor predstavlja neuporedive mogućnosti za žene koje poseduju mala preduzeća i farme, pružajući im pristup profitabilnim tržišnim mogućnostima.

Izveštaj dalje doprinosi osnaživanju žena u podsektoru, razvija praksu za bolje uključivanje svih žena, poboljšava nejednaki pristup žena tržištu rada i pomaže u smanjenju barijera. U širem obimu, osnaživanje i bolje uključivanje žena u podsektor LAB-a i NDŠP-a doprinosi agendi rodne transformacije u čitavom društvu.

PPSE je projekat švajcarske agencije za razvoj i saradnju kojeg sprovodi Swisscontact u konzorcijumu sa Institutom Riinvest.