Potrazi stranicu

Istraživanje novih prodajnih kanala za proizvodace malina na Kosovu

Da bi se pomoglo proizvođačima u identifikaciji novih  tržišnih  segmenata kroz proizvodnju različitih podvrsta malina, PPSE je u saradnji sa udruženjem“Mjedra e Kosovës”  asistirao u misiji prof. Pawela Krawieca, poljskog stručnjaka za proizvodnju malina.

Tokom svog zadatka, profesor Krawiec je posetio proizvođače malina u nekoliko regiona na Kosovu kako bi što bolje shvatio situaciju u kojoj se nalaze njihovi zasadi, i koji su izazovi sa kojima se suočavaju  sa ciljem da im pomogne da identifikuju alternativne kanale prodaje.

Dana 21 juna 2018, Krawiec je održao jednodnevnu radionicu sa oko četrdesetak predstavnika farmi malina na Kosovu. Učesnici su na radionici dali na uvid stanje u svojim zasadima i istražili aktuelne trendove i dinamiku na evropskom i svetskom tržištu.