Japanski mediji koji se upoznaju sa Kosovom kao atraktivnu destinaciju za japanske turiste

Putovanje za upoznavanje sa štampom na Kosovu za grupu od šest japanskih novinara je u fokusu Memoranduma o Razumevanju (MoU) koji je potpisan između Ministarstva spoljnih poslova Kosova i projekta za Promociju zapošljavanja u privatnom sektoru (PPSE). Putovanje se održava od 14. do 17. novembra 2017.

“Putovanja za upoznavanje su efikasan alat za promociju određenih destinacija, jer pružaju grupama priliku da iskuse iz prve ruke ponudu destinacije”, kaže Blerina Batusha-Kserka, Facilitatorka za turizam u PPSE-u.

Pored predstavljanja turističke ponude na Kosovu i promovisanja zemlje kao atraktivne destinacije na turističkom tržištu u Japanu, cilj putovanja za upoznavanje sa štampom takođe će dovesti do boljeg sveobuhvatnog međunarodnog promovisanja Kosova. Ovakva poutovanja za upoznavanje mogu se u budućnosti ponoviti za grupe novinara sa drugih ciljanih tržišta.

Upoznavanje sa grupom japanskih novinara implementira kompanija Airtour.