Ka buducnosti turizma u Gnjilanu

 Javno virtuelno predstavljanje master plana za jezero Livoć i očekivanom uticaju ovog projekta na razvoj turizma u region Gnjilane održano je 8 decembra 2020 godine.

 Glavni plan doprinosi cilju opštine da koristi resurse za privlačenje većeg broja turista i posetilaca, a samim tim i održivom ekonomskom razvoju u tom području. Gradonačelnik Gnjilana Lutfi Haziri naglasio je da glavni plan ukazuje na izvodljivost projekta koji će stvoriti novu turističku destinaciju i privući investicije povezane sa turizmom u tom području.

 Svrha javne prezentacije masterplana bila je razmena informacija, prikupljanje mišljenja, sugestija i povratnih informacija kako bi se osigurao visok konačni kvalitet projekta koji je presudan za razvoj turizma u ovoj opštini. Opština takođe nastoji da stvori mogućnosti za zajedničko ulaganje sa privatnim sektorom za privatne elemente projekta, dok će javni sektor preuzeti ulaganje u javnu infrastrukturu.

 Master plan priprema francuska kompanija GEODE, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju kroz promociju projekta zapošljavanja u privatnom sektoru