Kako žene preduzetnice grade svoju viziju

Šta znači biti preduzetnica? Kako se žene preduzetnice osećaju u svojim ulogama? Kako mogu kreativno razmišljati, umrežavati se i donositi inovativne pristupe? Koje su njihove strategije kako bi se nosile sa izazovima, preprekama? Šta pokreće njihove sledeće korake i viziju? Preko 20 žena preduzetnica i profesionalaca iz sektora turizma, prehrambene industrije i gastronomije, marketinga i ICT sektora -a okupilo se danas da bi razgovarale o tim temama i još mnogo toga, na radionici “Ja sam preduzetnica“ koju je organizovao PPSE. Ideja ove kombinacije i formata bila je pružiti učesnicama prostor za otvorenu diskusiju o tim pitanjima kroz razne sektore i izvan njihovog svakodnevnog konteksta, umrežavanje i stvaranje novih ideja