Kontinuirana proizvodnja pomaže ekonomiji poljoprivrednika

Pandemija COVID-19 ne sprečava poljoprivrednike na Kosovu da realizuju svoje godišnje planove. Agropeti, kompanija kojoj je osnovna delatnost sakupljanje i gajenje ne-drvenih šumskih proizvoda i lekovitog aromatičnog bilja i koja poseduje jedan od najvećih sabirnih centara bobičastog voća, proaktivno želi da maksimizira proizvodnju.

Pre nekoliko dana Agropeti je započeo sadnju koprive, u početku na površini od 1,5 hektara, planirajući da se proširi i na druge parcele. S obzirom na situaciju stvorenu širenjem COVID-19, kompanija posluje u strogoj liniji sa svim potrebnim merama koje sprečavaju dalje širenje virusa.

Petrit Šabani, vlasnik, kaže: “Uzgoj lekovitih aromatičnih biljaka takođe će uticati na zapošljavanje ljudi i otvaranje novih radnih mesta, što će rezultirati prihodima za nas i naše poljoprivrednike sa ugovorom. Ovo je posebno presudno u ovom trenutku kada se lokalna i globalna ekonomija suočavaju sa izazovima."

Kompanija je kroz partnerstvo sa Projektom zapošljavanja u privatnom sektoru Švajcarske agencije za razvoj i saradnju nabavila opremu za sušenje lekovitih aromatičnih biljaka. Pored postojeće infrastrukture i mašina, ova oprema omogućava kompaniji povećanje efikasnosti žetve i sakupljanja. Za mrežu ugovorenih poljoprivrednika to znači ispunjavanje ugovora u pogledu količine i kvaliteta, a samim tim i više prihoda.