Kosovo izlaže svoju turističku ponudu na svetskom vodećem sajmu putovanja

Priština, 7 marta 2018. - Kosovski tur operatori izlažu svoju turističku ponudu na sajmu ITB Berlin koji je vodeći svetski sajam ove vrste. ITB Berlin se održava od 7 do 11 marta 2018 godine. Prema zvaničnim podacima organizatora ITB-a, biće predstavljeno oko 10.000 turističkih kompanija iz 186 zemalja a očekuje se više od 100.000 međunarodnih posetilaca.

ITB Berlin sajam privlači kupce turističkih paketa iz celog sveta koji traže inspiraciju za svoja sledeća putovanja, a kroz niz aktivnosti umreženih događaja ovaj sajam pruža odlične poslovne mogućnosti.

Ove godine Kosovo predstavlja Outdoor Kosovo, Altavia Travel, Eurokoha, Albtour i Kosova Holidays.

Učešće Kosova kao destinacije na sajmu ITB Berlin 2018, organizuje Kosovska Agencija za Promociju Investicija i Preduzeća (KIESA), uz podršku od strane projekta Promovisanje Zapošljavanja u Privatnom Sektoru koji se finansira od strane Švajcarske Agencije za Razvoj i Saradnju  i USAID EMPOWER privatnog sektora.