Kosovske kompanije za preradu hrane uce od najboljih regionalnih iskustava

CEED Kosovo je tokom 25 i 27 oktobra organizovao studijsku posetu u Plovdivu u Bugarskoj. Cilj ove studijske posete bio je da se stekne znanje i nauči od iskusnih kompanija za preradu hrane u Bugarskoj o lansiranju novih proizvoda i poboljšanju već postojećih. Takođe je bilo i prilike da se stekne više informacija o prehrambenoj industriji Bugarske i da se sazna više o najboljim praksama koje uspešne bugarske kompanije uspostavljaju tokom godina.

Grupa je posetila Konex-Tiva Canning, kompaniju za preradu hrane koja proizvodi više od 60 različitih proizvoda, kao što su namazi i umaci povrtne kaponate (ratatouille), marinirano povrće, džemovi i različiti sosevi za testeninu.

Grupa je takođe imala priliku da poseti Plovdivski univerzitet za prehrambenu tehnologiju gde su se upoznali sa različitim istraživačkim projektima koji se sprovode u prehrambenoj industriji, kao i o mogućnostima istraživanja koje ovaj univerzitet nudi kosovskim kompanijama u smislu izgradnje kapaciteta za prehrambenu tehnologiju u prehrambenoj proizvodnoj industriji.

Ova studijska poseta je deo projekta Coaching for Growth (Obuka za Razvoj) i  podržana je  od strane  Swisscontact-ovog programa PPSE i implementirana od strane  CEED Kosovo