Lokalni proizvodac ce proširiti liniju proizvoda zasnovanih na orašastim plodovima

 Pelinijeva proizvodna linija proizvoda zasnovanih na orašastim plodovima nadograđuje svoj pogon, proširujući opseg prerade i poboljšavajući svoju strategiju marketinga i digitalizacije kao proaktivni korak ka postizanju istaknutosti na lokalnom tržištu na Kosovu.

Kroz ugovor o partnerstvu potpisan sa PPSE, kompanija će steći novu proizvodnu liniju većeg kapaciteta i kvaliteta kako bi bolje odgovorila na povećanu lokalnu potražnju za njihovim proizvodima.

Vrste maslaca na bazi oraha i hladno presovana ulja osnovni su proizvodi kompanije Pelini porodičnog preduzeća osnovanog 2018 godine. Kao promoter pristupa "od farme do viljuške" kompanija pretežno koristi proizvode poreklom od lokalnih poljoprivrednika. Maloprodajna prodavnica u Prištini je prodavnica bez otpada koja prodaje sveže, nepakovane zdrave proizvode na veliko.

PPSE podrška kompaniji kombinuje se sa uslugama poslovne podrške u cilju bolje strukturiranog poboljšanja. Očekuje se da će ovo proširenje povećati potražnju za lokalnim poljoprivrednim proizvodima i stvoriti više mogućnosti za ugovorene poljoprivrednike.