Maksimiziranje mogucnosti generisanja prihoda za individualne sakupljace otpada

Tokom dva dana grupa ljudi pripadnika romske zajednice iz opštine Gračanica koja se bave sakupljanjem otpada su se sastala kako bi razgovarali o pitanjima koja utiču na njihov rad. Radionicu su organizovali PPSE i G-PLUS, kompanija koja se bavi reciklažom otpada i blisko sarađuje sa individualnim sakupljačima.

Svrha radionice održane od 10 do 11 decembra 2018 godine bila je angažovanje ovih individualnih sakupljača otpada u diskusiji o tome kako maksimizirati njihove aktivnosti generisanja prihoda, a takođe i kako koristiti sopstvena ulaganja i preporuke za poboljšanje radnih uslova. Diskusija je istražila ideje učesnika da dizajniraju dodatne aktivnosti koje rezultiraju većim prihodom za ljude koji se bave sakupljanjem otpada, i u suštini,kako učiniti sistem boljim za individualne sakupljače. 

Ideje koje proizilaze iz radionice će pomoći privatnom sektoru koji se bavi sakupljanjem otpada kako bi bolje shvatio potrebe i uslove rada individualnih sakupljača, uspostavio dodatne mere koje poboljšavaju uslove rada i pomažu sakupljačima da zarađuju više kroz svoj rad.