Kontaktirajte nas

+383 38 220 403

Potrazi stranicu

Mlade žene u agrobiznisu doprinose razvoju sektora i društvenoj promeni

"Radila sam zajedno sa svojom porodicom u prikupljanju lekovitih aromatičnih biljaka još otkad sam bila dete. Ovo je dobar posao, pogodan za sve uzraste i dobra prilika za stvaranje većih porodičnih prihoda ". Bljiništa Bećiraj, sada je na univerzitetu, studira poljoprivredu i takođe ulaže svoje vreme u program obuke namenjen mladima koji se bave poljoprivredom i agrobiznisom. Svojim novo stečenim znanjem i veštinama pruža specializovanu podršku porodičnoj farmi u Mojstiru kod Istoka i njenom porodičnom biznisu "Erblini" koji se uglavnom bavi sakupljanjem divljih lekovitih aromatičnih biljaka i uzgoju biljaka za sušenje. Pored toga što je intenzivno uključena u sve faze poljoprivrede, Bljiništa je veoma bliska sa svojom četvorogodišnjom sestrom i trudi se da sa njom provede što više vremena.

Fitore Avdiaj, sa diplomom iz oblasti masovne komunikacije i ekonomije, upravlja ključnim procesom u svom porodičnom biznisu Agroprodukt shpk, koji je najveći sakupljač, prerađivač i izvoznik lekovitih aromatičnih biljaka na Kosovu, koji se nalazi u Istoku. Fitore provodi većinu svog vremena na proizvodnom pogonu. Ona nadgleda proizvodni proces, registruje širok spektar medicinskih aromatičnih biljaka i drugih ne-drvenih šumskih proizvoda proverava kvalitet sušene i pakovane robe i nadgleda izvozne uzorke. "Posle saveta nemačkog stručnjaka, angažovali smo više žena da rade na sortiranju i klasifikaciji, jer pokazuju veću sposobnost i veštinu u ovom ključnom procesu" kaže Fitore, koja je zajedno sa svojom ostalom braćom i sestrama uključena u svaki aspekt pokretanje posla koji je započeo njihov otac.

Mlade žene kao Bljiništa i Fitore su budućnost agrobiznis sektora na Kosovu. One su inspirativan uzor za druge mlade žene, iz njihovih porodica ili društvenih krugova. One takođe doprinose rastu poljoprivrednog i agrobiznis sektora sa znanjem i veštinama stečenim kroz obrazovanje i specializovanu obuku.