Naš tim

Argjentina Grazhdani

Menadžer programa

Fisnik Reçica

Zamenik menadžera

Agim Malazogu

Logistika

Alida Muhaxhiri

Fasilitator tržišnog sektora

Avni Ramadani

Fasilitator tržišnog sektora

Blerina Batusha Xërxa

Fasilitator tržišnog sektora

Donika Gashi

Fasilitator tržišnog sektora

Fisnik Bajrami

Specijalista za monitoring i merenje rezultata

Ivana Bozić

Fasilitator Fonda za socijalnu inkluziju i uključivanje manjina

Linda Baleta

PR & Komunikacije

Lindita Daka

Šefica za finansije i administraciju  

Malva Govori

Menadžer Fonda za mogućnosti

Yllza Kelmendi

Fasilitator tržišnog sektora 

Venera Dyla Azemi

Službenica za podršku računovodstvu

Zana Ismajli

Fasilitator tržišnog sektora