Naš tim

Argjentina Grazhdani

Menadžer programa

email: [email protected]  
phone: +383(38)220403 ext 106

 

Fisnik Reçica

Zamenik menadžera

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 103

Agim Malazogu

Logistika

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 0

Alida Muhaxhiri

Fasilitator tržišnog sektora

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 105

Avni Ramadani

Fasilitator tržišnog sektora

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 104

Besnik Cecelia

Fasilitator tržišnog sektora

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 107

Blerina Batusha Xërxa

Fasilitator tržišnog sektora

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 109

Donika Gashi

Fasilitator tržišnog sektora

Fisnik Bajrami

Specijalista za monitoring i merenje rezultata

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 103

Hana Hoxha

Fasilitator tržišnog sektora

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 107

Ivana Bozić

Fasilitator Fonda za socijalnu inkluziju i uključivanje manjina

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 111

Linda Baleta

PR & Komunikacije

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 111

Lindita Daka

Šefica za finansije i administraciju  

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 102

Malva Govori

Specijalista za razvoj privatnog sektora

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 109

Venera Dyla Azemi

Službenica za podršku računovodstvu

email: [email protected]
phone: +383(38)220403 ext 102