Nove tehnologije za podršku Kosovskim preradivacima hrane postižu viziju rasta

Sporazum o partnerstvu potpisan dana 11 aprila 2019 godine, između NEKTAR kompanije za preradu hrane i PPSE-a, omogućiće nabavku jedne mašine za kalibraciju i jedne poluautomatske mašine za zatvaranje.

Imati kvalitetne gotove proizvode veoma je važno  za rast kompanije i bolje pozicioniranje na tržištu – izjavljuje Fatih Mazrek, vlasnik NEKTAR-a. “ Kroz našu prethodnu sradanju sa PPSE-om, marketinška kompanija je sprovela istraživanje tržišta za nas i pružila povratne informacije o brendiranju i proizvodima. Mi postepeno sprovodimo ove preporuke” – kaže Mazrek. Cilj NEKTAR-a je da postane jedan od najvećih prerađivača krastavaca na Kosovu.

Cilj kompanije NEKTAR je da postane jedan od najvećih prerađivača krastavca na Kosovu. Već prisutna na tržištu sa različitim proizvodima, kompanija ulaže sredstva u proširenje i unapređenje uzgoja povrća, sakupljanja i prerade. Nova tehnologija koja će se steći kroz ovu saradnju sa PPSE-om, omogućiti će kompaniji da lansira visokokvalitetne finalne proizvode, kao što su kiseli krastavci i sirće, za lokalno i međnarodno tržište.