Novi izveštaj o proceni šeme podrške poljoprivredi na Kosovu

“Poljoprivreda je jedan od retkih sektora na Kosovu koji ima određenu strategiju, mada je ta strategija široka sa opštim ciljevima oko rasta poljoprivredno-prehrambenog sektora.“ Ovo je bio jedan od nalaza u proceni “Šeme podrške poljoprivredi na Kosovu“.  

Ključni nalaz izveštaja ističe zaštitu prirodnih resursa i životne sredine ruralnih područja kako bi se poboljšao kvalitet života i diverzifikacija prilika i zapošljavanja. Jedna od ključnih preporuka je da programi podrške preko lanaca vrednosti moraju biti temeljno analizirani po pitanju da li služe svrsi i da se i programi subvencioniranja i grantova trebaju koordinirati kako bi se kompletirao lanac vrednosti.  

Posebna pažnja ove procene bila je na podsektorima voća, povrća i lekovitog aromatičnog bilja kako bi se identifikovala aktuelna pitanja u programima podrške, procenila efikasnost postojećeg programa subvencionisanja i identifikovale i osmislile potencijalne intervencije koje bi mogle poboljšati uticaj ove šeme podrške.  

Pročitajte ceo izveštaj ovde: https://bit.ly/3cwjNRW