Potrazi stranicu

O Nama

Opšti cilj projekta Promovisanje zapošljavanja u privatnom sektoru (PPSE) na Kosovu je da obezbedi povećano i održivo zapošljavanje mladih, žena i muškarca na Kosovu kroz mala i srednja preduzeća koja posluju u dobro organizovanim i inkluzivnim privrednim sektorima.

Saglasno rezultatima i uvidu projekata u fazi I (2014 - 2017), faza II se bavi razvojem privatnog sektora i stvaranjem novih radnih mesta sa većim naglaskom na mlade, žene i manjinske zajednice.

Kratke činjenice
Trajanje: Novembar 2017 – Novembar 2021
Budžet: CHF 7,276 Miliona
1,000 dodatnih poljoprivrednih domaćinstava se bavi poljoprivredom
Dodatnih 500 hektara je povećalo proizvodnju
100 MSP pruža nove usluge i proizvodi
300 MSP koriste nove usluge i kanale prodaje

Indikatori:
Očekivano zaposlenje sa punim radnim vremenom: 2,000 radnih mesta sa punim radnim vremenom
Mala i srednja preduzeća su povećala neto dodatni prihod za: CHF 3,800,000
Mala i srednja preduzeća su povećala ulaganja u nove proizvode i usluge za: CHF 5,000,000
Povećanje prihoda za 5,000 novozaposlenih muškaraca i žena: CHF 9,600,000