Potrazi stranicu

Obrazovanje u oblasti tehnologije poveceava zapošljivost žena

Shvatanje osnovnih uzroka stavova i uverenja je prvi korak za efikasno započinjanje procesa promene. Kako bi se ohrabrilo što više žena da razmišljaju o karijeri i profesionalnom rastu u nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici (NTIM), društvo treba da adresira stereotipe o sposobnostima žena u ovim oblastima.

Nedavna istraživanja ukazuju na to da rodni stereotipi mogu uticati na obrazovne izbore devojčica u ranom dobu, a što kasnije ograničava njihovo profesionalno učešće u poljima kao što su NTIM, koja nude odlične mogućnosti za zapošljavanje i lični razvoj. Da bi se pomoglo po ovom pitanju, PPSE je nedavno potpisao sporazum sa NVO Kendra LEAP. LEAP će sprovesti studiju "Rodni stereotipi i obrazovni izbori na Kosovu". Studija će biti dodatni doprinos unapređenju rodne perspektive o dostupnim ljudskim resursima za NTIM na Kosovu.

Studija takođe nastoji da doprinese raspravi o ulozi žena i njihovom učešću na tržištu rada, podršci Ministarstva prosvete, lokalne vlasti i donatora da razviju specifične strategije za rešavanje pitanja nedovoljne zastupljenosti žena u NTIM-u i da podigne sveobuhvatnu svest o kulturnim i tradicionalnim dimenzijama ove pojave.